Itt vagyNépfőiskola

Népfőiskola


Néfőiskolai hírek + Színház

Kedves Barátaink!

November 7-én is szóltunk róla, amikor Dr Fábri Mihály tanár úr előadása véget ért -akiben egy színes tanáregyéniséget ismerhettünk meg- és a következő találkozó idejéről is említést tettünk.
Ez az idő november 28-a lesz.
November utolsó szombatján vendégünk Dr Lencsés György c egyetemi tanár a Grassalkovich "jelenségről" tart előadást. Arról a gazdag, tehetős főúrról, aki korának ismert alakja volt. Dányi vonatkozásai is vannak az ő életének, két eseményt említek csupán. Az egyik az, hogy birtokainak határa egészen eddig terjedt, ennélfogva annak nem csak javait élvezte, de kötelességének tartotta azt is, hogy segítse az itt élő emberek életét.
A másik dolog az, hogy számos helyen épített templomot, többek között Máriabesnyőn is amely kedves zarándokhelye a dányiaknak.

Színház

Színházlátogatók!

Aki jelentkezett az Ingyenélők c. darab megnézésére, az jegyezze be naptárába, hogy nem november 30, nem is december 2, hanem december elsején lesz ez számunkra műsoron.