Itt vagyNépfőiskola

Népfőiskola


Egy népfőiskolai akció: gyümölcsfa ültetés

Bizony nehéz helyzetben lennék, ha valaki azt kérné, hogy soroljam fel a vidéki élet /a falu/ azon körülményeit és lehetőségeit teljes lajstrommal amely az élet un teljességének megéléséhez vezet bennünket.

..........falun élni, tartalmas és magasszintű életminőséget jelent

Ennek a cikknek az a célja, hogy kifejtsem azt mire gondoltam amikor a falun élők magaszintű életminőségéről szóltam az előző írásban.

Mutasd meg a faludat és megmondom ki vagy

Falura költözni, azaz vidékre menni, vidéken élni az életet három féle képpen lehet.
Az egyik, hogy az ember oda születik és ott is marad.
A másik, hogy szántszándékkal a falut választja magának a város helyett. A harmadik, hogy választása kényszerből történt. Biztosan van még több indíték is de ma ez ha nem is tipikus de sokszor előfoduló jelenség. Mármint az utolsó kettő.

helyesbítés

Társadalmi változások..... 4. részének elején a tsz-ek szervezése időpont rosszul szerepel, az nem a hatvanas, hanem az ötvenes évek végén volt, pontosabban 1959-től intenzívebben.

Társadalmi változások és következmények 4

Nincs még olyan távol tőlünk -történelmi léptékben- az 50-es évek vége, hogy ne emlékezzünk rá. A tsz-ek szervezésének utolsó időszaka volt ez az un "maszek világ". Tekintsünk bele a dányi földművelés helyzetébe, felidézve az akkori birtokviszonyokat. 1958-ban a földtulajdonos családok száma 823 volt.

Társadalmi változások és következményk 3

Évszázados, évezredes tapasztalat, hogy a termőföld most is ott van ahol elődeink idején volt. Ebből az következik, hogy ott is fog maradni. De következik az is, hogy a vidék fogja ellátni mezőgazdasági terményekkel, termékekkel a várost. Hát akkor miért ne látná el saját magát a szükségessel saját maga, a vidéken élő ember. Ha megteheti.

Pecznik Gódor Éva: Bekerítve

A novellám témája Kozár Gyula egykori dányi plébános életéről és munkásságáról szóló kiállítás egyik képe. Azoknak a középiskolás diákoknak szánom, akiket most tanítok.

K. Gy. emlékének

Képek. Írások. Egy élet lenyomata. Ő valóban hagyott nyomot maga után. Máig ható örökséget, ami érdemes arra, hogy megismertessem a középiskolás diákjaimmal.
– Sakk!

Emlékeztünk Kozár Gyula atya születésének századik évfordulójára

1916 február 2-án született Dány község egykori plébánosa. Születési anyakönyvében a születés helyeként Sátoraljaújhely van megjelölve, de Csapon,a Trianon előtti Ung vármegyében anyakönyvezték. Rokonlátogatás közben látta meg a napvilágot Gyula atya és innét szállították Csapra, bár a család a Nógrád megyei Etes községben élt ebben az időben.

Társadalmi változások és következmények 2

A dányi háztáji /mezőgazdasági kistermelés/ helyzetét vizsgálva, a megkérdezetteket véletlenszerü kiválasztás módszerével vontuk be a mintába.
A kapott adatokat számítógépes program segítségével dolgoztuk fel.
Milyen témakörökben vizsgálódtunk?

meghívó rendezvényre

Meghívó

Kozár Gyula kanonok, néhai dányi plébános születésének századik évfordulójára emlékezve, felolvasó emlékülést tartunk 2016 janár 30-án a Szent Imre ifjúsági házban délután öt órai kezdettel.

Az emlékülés közponi gondolatát a "Bekerítés" című novella adja, melyet a szerző, Pecznik Gódor Éva olvas fel.

Az emlékülésre mindenkit szeretettel várunk.

Társadalmi változások és következmények

Nagyot fordult a világ az utolsó 25 évben.
Az egyik legszembetűnőbb változást az EU-tagság okozta. Ez nem csak megérintette, de meg is rengette a helyi társadalomról alkotott képünket.
Sok uniós pénz van a piacon. Kinek jut belőle, kinek több, kinek kevesebb, kinek semmennyi a körülmények szabják meg.

Csíksomlyó 2016

Szeretettel tesszük közzé felhívásunkat az idei csíksomlyói búcsúra.

Mi ugyan, csak felhívást teszünk közzé de a meghívás egyenesen Tőle jön akit Csíksomlyó Csillagaként tart számon a világ.

Az egyik legcsodálatosabb Mária búcsúhelyen, a Somlyó hegy oldalában összmagyarsági találkozó teszi felekezetektől függetlenül világméretűvé a Pünkösdi Búcsút.

Népfőiskola 2016. évi program-vázlat

A dányi Sebestyén Sebestyén népfőiskola 2016. évi programja /vázlat/

Az elmúlt év őszén a programunkat Dány és környezete témakörben fogalmaztuk meg, és így a Rádayak, a Grassalkovichok, a Premontreiek kerültek képbe, ismereteink bővítésére.

Népfőiskola 2015 - visszatekintés

Népfőiskola 2015 /Visszatekintés/

A dányi Sebestyén Sebestyén népfőiskola elmúlt évi programjának vázlatos összefoglalója.

1., Az elmúlt évi előadásokat Dr Kunkovács László Kossuth-díjas kultúrantropológus, Balázsi Károly főiskolai docens, Heltai Miklós gimnáziumi igazgató, Dr Fábri Mihály gimnáziumi tanár és Dr Lencsés György c. egyetemi tanár tartották.

Demográfiai apály és dagály

Keserűen jegyzi meg a költő a 19. század derekán, Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai.
Európa ma viszont nem csendes. Háború van már itt is -mondják a szakértők. Nehéz nem egyetérteni vele. Mi, legfeljebb csendben vagyunk, csendben de nem nyugodtak.

Néfőiskolai hírek + Színház II.

Kedves Barátaink!

Szombati, Lencsés dr-al való találkozásunkon, előadónk az előadáson kívül más érdeklődésre is számot tartó ötlettel talán még elő is hozakodik. Azért mondom feltételesen mert tudom, hogy mint "világjárta" ember nagyon gazdag tapasztalattal és tudással bír, mert a szándékát ma még nem de érdekességeinek egy részét ismerem. Ez azt jelenti, hogy tudom, van ilyen.
Majd meglátjuk!
Az ifjúsági ház helyett az iskolában leszünk a technikai feltételek miatt de most ez azért is jó mert szombaton délután az ifjúsági házba hívja Pici atya a "népeket" adventi koszorú készítése céljából, amit papi áldástól felékesítve vihet haza mindenki. Milyen jó program szombat délutánra! Adventi koszorú készítése közösen majd utána népfőiskola!

Néfőiskolai hírek + Színház

Kedves Barátaink!

November 7-én is szóltunk róla, amikor Dr Fábri Mihály tanár úr előadása véget ért -akiben egy színes tanáregyéniséget ismerhettünk meg- és a következő találkozó idejéről is említést tettünk.
Ez az idő november 28-a lesz.
November utolsó szombatján vendégünk Dr Lencsés György c egyetemi tanár a Grassalkovich "jelenségről" tart előadást. Arról a gazdag, tehetős főúrról, aki korának ismert alakja volt. Dányi vonatkozásai is vannak az ő életének, két eseményt említek csupán. Az egyik az, hogy birtokainak határa egészen eddig terjedt, ennélfogva annak nem csak javait élvezte, de kötelességének tartotta azt is, hogy segítse az itt élő emberek életét.
A másik dolog az, hogy számos helyen épített templomot, többek között Máriabesnyőn is amely kedves zarándokhelye a dányiaknak.

Színház

Színházlátogatók!

Aki jelentkezett az Ingyenélők c. darab megnézésére, az jegyezze be naptárába, hogy nem november 30, nem is december 2, hanem december elsején lesz ez számunkra műsoron.