Itt vagyNépfőiskola

Népfőiskola


Kárpátalja

Nem kétséges, hogy határon túli -akár Erdálybe is- látogatásunk egyik fő szempontja a magyar-magyar találkozó. Jelesül, mindazoknak a történelmi, irodalmi, néprajzi és gasztronómiai értékeknek a keresése, mellyel erősítjük a nemzettudatot, bővítjük a hazáról szerzett ismereteinket, erőt gyűjtünk a küzdelmeinkhez és kiterjesztjük erőnket mások segítésére is.

Körtőskalács a Király-hágón

Ha van prológus, akkor van epilógus is. A prológust, a kezdést megírtám a zarándokút előtt, most úgy gondolom -így illik- meg kell írni a befejezést is.

Kényszerlemondások miatt most negyvenen mentünk Csíksomlyóra. A távolmaradottak mind rendes emberek közbejött okok miatt nem jöhettek velünk.

Csíksomlyóról röviden

Akkor, ha majd szombaton nézni tetszenek a Csíksomlyói búcsú szabad ég alatti mise közvetítését, bizonyosan elhangzik egy fontos momentum.
A búcsú kezdetének idejéről megemlítik minden bizonnyal, hogy a papi kar előtt a Gyergyóalfalvi hívek közössége megy és őket illeti az első hely a nyeregben, közvetlenül a hármas halom oltár előtti részen. Miért ez a kiváltságos helyzet?

Miről mesél a fehér hintó?

Az első gondolatom, -nagy lelkesedésemben- az volt, hogy közzé teszem élményemet, ha örülök, mások is örülhetnek, ha bánkódom, másoknak is van oka erre. Ha szigoruan tárgyszerűen írom le élményemet, -kit érdekel. Ha szenvedélyesen, akkor túlzásokba eshetem. Ha jó szándékkal írom, mások félre is érthetik. Haragból írom, felindultságomban a látottakról, iagzságtalan leszek.

Mához egy hétre....

..így kezdődik egy közkedvelt nóta, "mához egy hétre már nem leszek itt, elvisz a gyorsvonat engemet is", énekelték a laktanyába vonuló falusi legények.

Népfőiskolai hírek

Április utolsó napján, szombaton a bio-termesztésről beszélt hallgatói előtt, Molnárné Tóth Mária galgahévízi őstermelő a helyi népfőiskola rendezvényén.

Tisztújító közgyűlés

Április 22-én tartotta közgyőlésen elnököt választott a Magyar Népfőiskolai Társaság, habil. Dr Szigeti Tóth János intézetvezető főiskolai tanár személyében.

A felügyelő bizottság elnöke Harasztosi Sándor lett, a bihar népfőiskola küldötte, az etikai bizottságot pedig Thurócziné Dr Veszteg Rozália vezeti, aki a Szolnoki népfőiskolát képviselte.

Az áprilisi rendezvényünk, biogazdálkodás

Meghívó április 30-ra

Úgy gondoltuk a programunk összeállításakor, hogy áprilisban a biogazdálkodásról szóljon az összejövetelünk témája.

A Tanítóról!

Ez egy rendhagyó írás lesz. Gyors elhatározással született, mint minden, amikor az embert meglepetés éri.
Mert ide a "civilségről" szántam egy rövid összefoglalót írni, de ez az írás most nem jelenik meg hanem helyette A Tanítóról szóló.

Alig egy-két órája kaptam egy kicsi könyvet. Olyasmi nagyságú mint K GY atya verseiről kiadott könyv.

A címlapon egy fénykép és a könyv címe: A PÉLDA.

Civil és polgár

Így szól egy latin mondás: Nomen est omen. Arra az esetre mondják ezt, amikor valaki /valami/ nevében viseli foglalkozását, szakmáját, rá legjellemzőbben vonatkozó tulajdonságát. Pédául szolgáljon: Kovács János kovács mester.

Sebestyén nevét viseli a mi népfőiskolának nevezett civil csoportunk és tudjuk, hogy bennünket ez a név kötelez.

Gondolatok a "civilekről"

Talán így kezdhetném: Civilnek lenni! Felkiáltó, felszólító mondattal. Megtapasztaltam ezt is, azt is. Most civilként élni, mint régen és hivatalt viselni, mint nem is olyan régen.
Egy kis előzmény után, össze fogom hasonlítani a két létmódot.

Legyen hát az előzmény, mintegy felvezetés képpen.

Csíksomlyói zarándoklat

Értesítjük a Csíksomlyói zarándoklat résztvevőit, hogy az utazással kapcsolatos megbeszélést 2016 április 16-án tartjuk 19 órai kezdéssel a Művelődési Házban.
A zarándoklatra való jelentkezést lezárjuk, az autóbusz megtelt.
A szállás végleges biztosítása céljából mindenkitől tízezer forint előleget átvenni szükségeltetik, ezt hozzuk magunkkal, vagy küldjük el a fenti időben.

Tragikus sorsú miniszterelnökünk 75 éve halt meg

A gödöllői Teleki Pál Egyesület -mint negyedszázada történt alakulása óta minden évben- ezúttal is megkoszorúzta Teleki Pál síremlékét a Máriabesnyői Kapucinus temetőben.
Megemlékezést mondott Dr Krassay László Gödöllő nyugalmazott alpolgármestere és közreműködött Baglyas Gellért, a dányi zeneiskola egykori növendéke.

Folytatjuk munkánkat

Április hónap utolsó szombatja 30-ára esik.
Előre meghatározott és közzétett programunknak eleget téve, ismét találkozunk az Ifjúsági Házban.
Időpont, 17 óra.
A foglalkozás témája, mezőgazdasági kistermelés nagy erdményekkel. Alkérdés. Hogyan lesz előnyünkre ami még ma hátránynak számít, vagy talán még annál is többnek: elkeseredásnek.

Hírek a népfőiskola tájáról

Választás közeledik.

A Magyar Népfőiskolai Társaság /MNT/ április 22-én Budapesten, a Benczúr u 35 sz alatt lévő Benczúr Hotelben, tisztújító közgyűlész tart.

Program:

-Az utókor ítélete. Gondolatok a hazáról, demokráciáról címmel Solymosi Frigyes akadémikus előadása.

Egy-két gondolat az ünnepekről

Ünneptől - ünnepig

Most, hogy helyhez, /szobához/ kötött állapotban vagyok, többször esem bűnbe, ami azt jelenti, hogy többször kapcsolom be a televíziót mint kellene, mint rendes időben azelőtt.
Március 15-ét kimondottan vártam. Csalódnom kellett, ami olyan gyakran megesik mostanában ha az embernek /el/várásai vannak, ünneppel-történelemmel kapcsolatban.

Közélet-közösségi élet /harmadik rész/

Egyik legfontosabb feladata és kötelessége az önkormányzatoknak a gazdálkodás.
Ma mindenki új utakat keres, mert a régi módszerekkel nem lehet versenyre kelni, talpon maradni, gyarapodni ebben a szép új világban, ahol egyik legfontosabb rendező elv a piac. A kereslet-kínálat alakulása a kapitalizmus vezérlő elve.

Közélet - közösségi élet /második rész/

Az önkormányzatiság helyes értelmezése

Formailag többféle önkormányzat van hazánkban.
Vannak területi önkormányzatok, vannak helyi önkormányzatok, ezen belül községi, nagyközségi, városi, kerületi, fővárosi önkormányzat. Vannak kiselepülési önkormányzatok körjegyzőséggel, társult önkormányzat közös testülettel, önkormányzati szövetségek valamly feladat közös ellátására stb.

Közélet - közösségi élet /első rész/

Ön-igazgatás, ön-gondoskodás, ön-kormányzás

A címben foglalt tartalom az ember társadalmi cselekményének, cselekvéseinek és egész életének kiteljesedését, teljesebbé tételét szolgálhatja akkor ha helyesen értelmezzük. Ez is /lehet/ a vidéki élet olyan sajátossága, amelyik speciálisan csak itt, falun található meg.

Több-e egy gyümölcsfa elültetése mint jól begyakorolt cselekvéssor

Ha egy gyümölcsfát elültetünk, akkor egészségre gondolunk, táplálkozásra, sőt ha ez a fa egy diófa, akkor a jövőre is, mert az a szólás-mondás járja, hogy a felnőtt ember a diófát az unokájának ülteti.