Itt vagyNépfőiskola

Népfőiskola


Gondolatok a "civilekről"

Talán így kezdhetném: Civilnek lenni! Felkiáltó, felszólító mondattal. Megtapasztaltam ezt is, azt is. Most civilként élni, mint régen és hivatalt viselni, mint nem is olyan régen.
Egy kis előzmény után, össze fogom hasonlítani a két létmódot.

Legyen hát az előzmény, mintegy felvezetés képpen.

Csíksomlyói zarándoklat

Értesítjük a Csíksomlyói zarándoklat résztvevőit, hogy az utazással kapcsolatos megbeszélést 2016 április 16-án tartjuk 19 órai kezdéssel a Művelődési Házban.
A zarándoklatra való jelentkezést lezárjuk, az autóbusz megtelt.
A szállás végleges biztosítása céljából mindenkitől tízezer forint előleget átvenni szükségeltetik, ezt hozzuk magunkkal, vagy küldjük el a fenti időben.

Tragikus sorsú miniszterelnökünk 75 éve halt meg

A gödöllői Teleki Pál Egyesület -mint negyedszázada történt alakulása óta minden évben- ezúttal is megkoszorúzta Teleki Pál síremlékét a Máriabesnyői Kapucinus temetőben.
Megemlékezést mondott Dr Krassay László Gödöllő nyugalmazott alpolgármestere és közreműködött Baglyas Gellért, a dányi zeneiskola egykori növendéke.

Folytatjuk munkánkat

Április hónap utolsó szombatja 30-ára esik.
Előre meghatározott és közzétett programunknak eleget téve, ismét találkozunk az Ifjúsági Házban.
Időpont, 17 óra.
A foglalkozás témája, mezőgazdasági kistermelés nagy erdményekkel. Alkérdés. Hogyan lesz előnyünkre ami még ma hátránynak számít, vagy talán még annál is többnek: elkeseredásnek.

Hírek a népfőiskola tájáról

Választás közeledik.

A Magyar Népfőiskolai Társaság /MNT/ április 22-én Budapesten, a Benczúr u 35 sz alatt lévő Benczúr Hotelben, tisztújító közgyűlész tart.

Program:

-Az utókor ítélete. Gondolatok a hazáról, demokráciáról címmel Solymosi Frigyes akadémikus előadása.

Egy-két gondolat az ünnepekről

Ünneptől - ünnepig

Most, hogy helyhez, /szobához/ kötött állapotban vagyok, többször esem bűnbe, ami azt jelenti, hogy többször kapcsolom be a televíziót mint kellene, mint rendes időben azelőtt.
Március 15-ét kimondottan vártam. Csalódnom kellett, ami olyan gyakran megesik mostanában ha az embernek /el/várásai vannak, ünneppel-történelemmel kapcsolatban.

Közélet-közösségi élet /harmadik rész/

Egyik legfontosabb feladata és kötelessége az önkormányzatoknak a gazdálkodás.
Ma mindenki új utakat keres, mert a régi módszerekkel nem lehet versenyre kelni, talpon maradni, gyarapodni ebben a szép új világban, ahol egyik legfontosabb rendező elv a piac. A kereslet-kínálat alakulása a kapitalizmus vezérlő elve.

Közélet - közösségi élet /második rész/

Az önkormányzatiság helyes értelmezése

Formailag többféle önkormányzat van hazánkban.
Vannak területi önkormányzatok, vannak helyi önkormányzatok, ezen belül községi, nagyközségi, városi, kerületi, fővárosi önkormányzat. Vannak kiselepülési önkormányzatok körjegyzőséggel, társult önkormányzat közös testülettel, önkormányzati szövetségek valamly feladat közös ellátására stb.

Közélet - közösségi élet /első rész/

Ön-igazgatás, ön-gondoskodás, ön-kormányzás

A címben foglalt tartalom az ember társadalmi cselekményének, cselekvéseinek és egész életének kiteljesedését, teljesebbé tételét szolgálhatja akkor ha helyesen értelmezzük. Ez is /lehet/ a vidéki élet olyan sajátossága, amelyik speciálisan csak itt, falun található meg.

Több-e egy gyümölcsfa elültetése mint jól begyakorolt cselekvéssor

Ha egy gyümölcsfát elültetünk, akkor egészségre gondolunk, táplálkozásra, sőt ha ez a fa egy diófa, akkor a jövőre is, mert az a szólás-mondás járja, hogy a felnőtt ember a diófát az unokájának ülteti.

Egy népfőiskolai akció: gyümölcsfa ültetés

Bizony nehéz helyzetben lennék, ha valaki azt kérné, hogy soroljam fel a vidéki élet /a falu/ azon körülményeit és lehetőségeit teljes lajstrommal amely az élet un teljességének megéléséhez vezet bennünket.

..........falun élni, tartalmas és magasszintű életminőséget jelent

Ennek a cikknek az a célja, hogy kifejtsem azt mire gondoltam amikor a falun élők magaszintű életminőségéről szóltam az előző írásban.

Mutasd meg a faludat és megmondom ki vagy

Falura költözni, azaz vidékre menni, vidéken élni az életet három féle képpen lehet.
Az egyik, hogy az ember oda születik és ott is marad.
A másik, hogy szántszándékkal a falut választja magának a város helyett. A harmadik, hogy választása kényszerből történt. Biztosan van még több indíték is de ma ez ha nem is tipikus de sokszor előfoduló jelenség. Mármint az utolsó kettő.

helyesbítés

Társadalmi változások..... 4. részének elején a tsz-ek szervezése időpont rosszul szerepel, az nem a hatvanas, hanem az ötvenes évek végén volt, pontosabban 1959-től intenzívebben.

Társadalmi változások és következmények 4

Nincs még olyan távol tőlünk -történelmi léptékben- az 50-es évek vége, hogy ne emlékezzünk rá. A tsz-ek szervezésének utolsó időszaka volt ez az un "maszek világ". Tekintsünk bele a dányi földművelés helyzetébe, felidézve az akkori birtokviszonyokat. 1958-ban a földtulajdonos családok száma 823 volt.

Társadalmi változások és következményk 3

Évszázados, évezredes tapasztalat, hogy a termőföld most is ott van ahol elődeink idején volt. Ebből az következik, hogy ott is fog maradni. De következik az is, hogy a vidék fogja ellátni mezőgazdasági terményekkel, termékekkel a várost. Hát akkor miért ne látná el saját magát a szükségessel saját maga, a vidéken élő ember. Ha megteheti.

Pecznik Gódor Éva: Bekerítve

A novellám témája Kozár Gyula egykori dányi plébános életéről és munkásságáról szóló kiállítás egyik képe. Azoknak a középiskolás diákoknak szánom, akiket most tanítok.

K. Gy. emlékének

Képek. Írások. Egy élet lenyomata. Ő valóban hagyott nyomot maga után. Máig ható örökséget, ami érdemes arra, hogy megismertessem a középiskolás diákjaimmal.
– Sakk!

Emlékeztünk Kozár Gyula atya születésének századik évfordulójára

1916 február 2-án született Dány község egykori plébánosa. Születési anyakönyvében a születés helyeként Sátoraljaújhely van megjelölve, de Csapon,a Trianon előtti Ung vármegyében anyakönyvezték. Rokonlátogatás közben látta meg a napvilágot Gyula atya és innét szállították Csapra, bár a család a Nógrád megyei Etes községben élt ebben az időben.

Társadalmi változások és következmények 2

A dányi háztáji /mezőgazdasági kistermelés/ helyzetét vizsgálva, a megkérdezetteket véletlenszerü kiválasztás módszerével vontuk be a mintába.
A kapott adatokat számítógépes program segítségével dolgoztuk fel.
Milyen témakörökben vizsgálódtunk?

meghívó rendezvényre

Meghívó

Kozár Gyula kanonok, néhai dányi plébános születésének századik évfordulójára emlékezve, felolvasó emlékülést tartunk 2016 janár 30-án a Szent Imre ifjúsági házban délután öt órai kezdettel.

Az emlékülés közponi gondolatát a "Bekerítés" című novella adja, melyet a szerző, Pecznik Gódor Éva olvas fel.

Az emlékülésre mindenkit szeretettel várunk.