Angyalkák piros ruhában

Évtizedekkel ezelőtti gyermekkorunk zimankós télidejében, amikor a fák meghalt ágain mint öreg apó fehér szakálla csüngött a zúzmara, átölelte az éjszaka szerelmesen az eget és reggelre olyan vastagon borította a frissen esett puha hó a földet, hogy azt az útból ellapátolni is alig lehetett.

Mikor volt az "akkor"

Beszédes szám egy település kora. Úgy van ez, mint a jó bor, annál nemesebb minél idősebb. Feltéve ha nem hanyagolják el. Minden időben elvégzik azt a lelkiismeretes, gondozó munkát amely nem csak a tárgyak karbantartására, fejlesztésére, gyarapítására, hanem az emberi minőség (erkölcs, tudás, világnézet stb) megőrzésére és fejlesztésére (nevelésre, növelésre) is irányul.

Egy cseppet csupán az tengerből!

Egy cseppet veszünk abból a tengerből, amely tenger a mi falunk története.

Helyesbítés, egy névcsere miatt

Kedves Olvasók! Barátaim!
Előző írásomban így szól egy mondta: "Jól látjuk ezek után, hogy az 1272 csak Sebestyén gyógyulásának éve."

Helyesen úgy van, -másütt ez többször megfogalmazódik, hogy 1272-ben nem Sebestyén, hanem Benedek gyógyult meg.

De azt gondolom, hogy a figyelmes és kedves Olvasók ezt észrevevén, elírásnak vélik, ami fedi is a valóságot.

Az igazság kedvéért

Az ember számbaveszi időnként valamikori ismerőseit, tanítóit, előljáróit, a településünk köztiszteletben álló tagjait, mindazokat akik a legértékesebb munkájukat hagyták ránk, az erkölcsi példaadást, a tudásbéli hatalmakat, a hazafiságot, a térrel, néppel való azonosulás szeretve viselt kincseit.
A legfontosabbakat.
Az örömmel viselt bilincseket.

Az idő inverze avagy Karácsony közeledte

Visszatekintés:
A Teremtés hat napig tartott. A hetedik napon a Teremtő is megpihent.
Hat nap alatt létrejöttek vizek, szárazföldek, élőlények, csillagok, égbolt és legvégül az ember.

Mindez az Időben volt. Azt mondhatjuk hát, az Isten időt is teremtett.
Ez nem megy senkinek azóta sem. És ezután sem fog menni.

Attila hazament

Otthonából. Az otthonból. A szülői házból. A magányból. Az egyedüllétből. Az elhagyatottságból. A reménytelenségből. A kitaszítottságból. Az érzéketlenségünkből. A maga vívott küzdelemből. A sötét, nyirkos éjszakából. Az udvari árnyak fénytelenségéből. A feszítő némaságból. Az együttérző pillantások tehetetlenségéből. A harcból. A maga vívott küzdelemből. A gyengülő testből.

Nem csak emlékezés

Nagyon szép a rektori díszterem a gödöllői egyetemen, azzal a feltárt freskóval, amely szemben van a belépővel és azonnal rabul ejti a rá csodálkozót. Az egyetemnek új neve lett, mely az agráriumra való utalás mellett felvette az élettudományi nevet is.

Hol rontott, ki rontott?

Egy valamikori élőképpel szeretném bevezetni e címnek megadott kérdésre a feleletet. Ha egyáltalán kimerítő, pontos felelet lesz ez.
Gyanítom, hogy nem az!
Mégis belekezdek.

Az élőkép egy konstruált csatajelenet, amelyet évről-évre megrendeznek az isaszegiekkel karöltve a 49-es dicső tavaszi hadjárat "játékosai" a fényes isaszegi csata színhelyén, illetve szomszédságában, a Szoborhegyen.

Közel a százhoz

Öreg Néni ül a tolószékében az épület első emeletének halljában. Szembe fordítja a tolószéket a feljárati lépcsővel melyet egy lécből készült ajtó zár el a tértől. Az ajtón retesz van. Mindig zárva. Erre ügyelnek a lépcsőn közlekedők. Soha ne legyen nyitva az ajtó csak az átjáráskor. Az Öreg Néni oda-odapillant az ajtóra, mikor nyílik már végre. Aztán lecsukja a szemét, talán alszik egy keveset.

Még egyszer Móra Ferenc

Bizonyára emlékezünk iskolai élményeinkre, azokra főleg amelyek mély nyomot hagytak bennünk.
Emlékszünk olvasmányainkra, a jó példákra vagy éppen az elutasítottság miatti rosszakra.

Emlékszünk talán Szeptemberi emlék címmel megírt, Móra Ferenc tollából kikerült írásra is.

Üzenetek - emlékek

Még ma is érzem a földnek az illatát ha rá gondolok.
Érzem azt a puha, feketébe hajló földbarna illatot, amikor az eke megfordította a földet. A talajt. A szántó-eke tudniillik amely főszereplőnek lépett elő az őszi betakarítás után. A legfontosabb talajművelések egyike volt az őszi mélyszántás. Ma is az.

Meghívó "Görög estre"

MeghívóMeghívó

Mindenkit szeretettel hívnak és várnak az Isaszegi Falumúzeumban 2021. november 14-én (vasárnap) 16:00 órakor kezdődő "Görög estre".
Egy nagyon érdekes kiállítás megnyitóra, előadásra és koncertre invitálják az érdeklődőket!

Meghívó megemlékezésre

MeghívóMeghívó

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége tisztelettel meghívja Önt, barátait, ismerőseit
2021. november 12-én (pénteken) 15:00 órakor az isaszegi temetőben a II. világháború védelmi harcaiban- az Attila-vonal isaszegi szakaszának védelmében -hősi halált halt magyar katonák emlékére tartandó megemlékezésre.

Gyülekező 14:30-tól az isaszegi Szent Márton templomnál.

Nem térkép e táj

Nem bizony. Nem térkép.
Mint Radnóti mondja szép versében: "Ki gépen száll fölé, annak térkép e táj, s nem tudja hol lakott Vörösmarty Mihály".

"Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa".

Hogyan lehet egy tagadószó a "nem" pozitív megközelítésű azt itt jól látjuk. "Nem" térkép. Valóság. Hús-vér-ideg-eszme-elme-lélek valóság.

Meghívó színházi előadásra - A rátóti legényanya

A ratoti legenyanyaA ratoti legenyanya2021. november 6-án (szombaton) 18 órától színházi előadásra hívjuk és várjuk kedves Barátainkat, Ismerőseinket! Részletek a plakáton! Jegyek előrendelhetők a művelődési központban személyesen, illetve az alábbi tel. számon: 06-30/628-3008

Mégegyszer Attiláról

Vörösmárvány a tatai temetőben.
Egy ember alussza ott örök álmát -hogy ezzel a talán nem is helytálló minősítéssel kezdjek róla újra beszélni. Újra és újra talán nem is legutóljára.

Vencel hol van?

Az 1956-os forradalom ünneplését, a rá való emlékezést és a"tőle" kapott üzenetet sajátosan éli meg minden magyar ember. Én is, más is.

Tükröt tartva

Az ötvenhatos magyar forradalom és szabadságharc méltó megünneplésére készülünk. Vajon arra-e?

Az egyetlen győztes magyar forradalom hazánk történetében és nemzeti mivoltában Bocskai István nevéhez fűződik.

Meghívó október 23-i ünnepségre

/Katt a nagyobb képért!//Katt a nagyobb képért!/