Itt vagyEgyházi hírek

Egyházi hírek


Advent 1. Vasárnap Hirdetés

Szentmisék:

November 29. Vasárnap

07:00 Szekeres, Gódor, Nyári család, élő és elhunyt hozzátartozóiért.
11:00 Pintér András, Sós András, Pintér Sándor, lánya Pintér Julianna, Pintér és Fekete család.
18:00 Nagy Benedek, szülők, testvérek, hozzátartozók, Gódor család elhunytaiért.

December 1. Kedd

06:00 Dóczi András elmúlt héten temettük

December 3. Csütörtök

06:00

Interjú a Mária Rádióban

A mai este (2015. november 27.) folyamán 18:00-tól hallható a Mária Rádióban a Szekeres Mihály atyáról szóló műsor. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe!

Körlevél a Szent Márton jubileumi év megnyitására

Kedves Testvérek!

A Gondviselés különleges megnyilvánulását látjuk abban, hogy Szent Márton jubileumi éve egybeesik a Ferenc pápa által meghirdetett „Irgalmasság Évével”. Mostantól egy éven át ünnepeljük hazánkban azt a tényt, hogy Istenünk 1700 évvel ezelőtt adta Egyházunk számára az első szentként tisztelt nem vértanú hitvallót, a Pannoniában született Mártont. A történelemben továbbélő Krisztus megjelenítője volt, példát adva arra, hogy mindig a saját korunkban kell az evangéliumot valóra váltani. Nemcsak a Karolingok és a Magyar Királyság tekintett mindig patrónusként reá, hanem működésének színhelye, egész Franciaország, sőt Európa több vidéke is. Életpéldája pedig ma, a szegénységgel szembesülő világban aktuálisabb, mint valaha.

Évközi 33. Vasárnap hirdetés

Szentmisék:

November 15. Vasárnap

7.00 Sződi József, felesége Lázár Erzsébet, fiaik Sándor és József. Szekeres András, felesége Dóczi Rozália, fiaik András és István, menyük Erdélyi Magdolna, unokájuk István.

11.00 Dóczi Imre, szülei: Dóczi Imre, Kurunczi Anna, Tallósi Gábor, Kovács Imre, Kovács András, neje Varjú Mária, fiuk József

18.00 Dóczi Istvánné sz. Kurunczi Erzsébet, szülők, összes élő és elhunyt hozzátartozó lelkiüdvéért.

Évközi 32. Vasárnap hirdetés

Szentmisék

November 8. Vasárnap

07.00 Tóth Vendel, felesége Lázár Teréz, Oláh János, felesége Szabó Anna, gyermekeik János, Sándor, András, szüleik Tóth Jánosné sz. Tóth Erzsébet, Baglyas Sándor, Oláh Anna.
11.00 Zlatovszki József 1. évf. Szülők Zlatovszki József, Szabó Margit, Tóth Mátyás, Szabó Mária, sógorai Tóth Sándor, Varró János, Tóth Mátyás valamint a család élő és elhunyt hozzátartozóiért.
18.00 Vér András és szülei Vér András és Tóth Mária

Mindenszentek Ünnepe hirdetés

Szentmisék rendje:

November 2. Hétfő

07:00 Összes Elhunytért
18:00 Összes elhunytért

Halloween vagy Mindenszentek

Mostanában egyre többször felvetődik ez a kérdés. A média egyre inkább elhiteti velünk, hogy mi nem Mindenszenteket akarunk ünnepelni, hanem Halloween- t. Nézzük meg mi a különbség a kettő között.

Évközi 29. Vasárnap hirdetés

Október 18. Vasárnap

7.00 Szekeres és Soós családok élő és elhunyt tagjai

11.00 Szekeres Ferenc, gyermekei, János, Ferenc, menye Katalin, szülők, testvérek, hozzátartozók. Lázár János, Sós Mária, Kurunczi Pálné született Dóczi Anna.

18.00 Kurunczi István, szülei Kurunczi István, neje Pál Erzsébet, Gódor István, neje Szekeres Teréz, testvérek, hozzátartozók.

Ferenc pápa missziós Vasárnapi üzenete

A 2015. évi Missziós Világnapot a Megszentelt Élet Évének keretében tartják meg, s ebből
nyer ösztönzést az imára és az elmélkedésre. Valóban: ha minden megkeresztelt ember arra
kapott meghívást, hogy tanúságot tegyen Urunkról, Jézusról és hirdesse az adományként
kapott hitet, ez különösen is igaz az Istennek szentelt életet élő személyekre, mivel a
megszentelt élet
és a
misszió
között szoros a kapcsolat.

Hirdetés Évközi 28. Vasárnap

Szentmisék:

Október 11. Vasárnap Évközi 28. Vas.

7.00 Lázár László, élő és elhunyt hozzátartozókért.

11.00 Kovács Attila, édesapja Kovács István, Soós Sándor, neje Menyhárt Anna, szülők és összes hozzátartozók.

18.00 Kis András, felesége Dóczi Teréz, fiúk András. Dóczi Rafael, fia János, nagyszülők Kovács András, felesége Nagy Mária, fiaik András, János, három leányuk, négy vejük, összes hozzátartozók.

Házasságról

A mai Evangéliumhoz kapcsolódóan, ahol Krisztus a házasság szentségéről tanít:

Mi kell a jó házassághoz?

Évközi 27. Vasárnap Hirdetés

Szentmisék rendje:

Október 4.Vasárnap, ÉVk. 27. Vas.

7.00 Baglyas János, édesapja Baglyas János, Kővágó Sándor, neje Kővágó Sándorné sz. Lázár Julianna fia Sándor, nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozókért. Szekeres András, neje Lázár Magdolna, Vajda János, neje Skultéti Margit, nagyszülők.

11.00 Hangodi István, felesége Lázár Margit, vejük Kálmán. Hangodi István, neje Oláh Rozália, Lázár János, neje Kurunczi Erzsébet, összes hozzátartozók.

18.00 Szalontai János, neje Szabó Mária, Szabó János, neje Tóth Erzsébet, Szülők, Testvérek, élő hozzátartozók, Holló Vince és családja

Szentírás Vasárnapjára

Ha a Biblia lenne a mobilom
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk? Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük? Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre? Mi lenne, ha ajándékként adnánk? Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő? Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol.

Szentírás Vasárnap Hirdetés

Szentmisék:

Szeptember 27.Vasárnap; Évk. 26. Vas.; Szentírás Vas.

7.00 Lázár Sándor, szülei: Lázár Sándor, Sasiniczi Anna, nagyszülők, hozzátartozók. Ivicsics András, neje Gódor Ilona, szüleik, testvéreik, összes hozzá tartozók lelki üdvösségükért.
11.00 Szekeres Imréné sz. Kovács Mária, férje Szekeres Imre, leányuk Sződi Sándorné sz. Szekeres Mária, vejük Sebestyén István és összes hozzátartozókért.
18.00 Szabó Sándor, felesége Szabó Erzsébet, gyermekeik Mária, Sándor, András, szülők, testvérek, hozzátartozók.

Évközi 25. Vasárnap Hirdetés

Szentmisék Rendje:

Szeptember 20.Vasárnap; Évk. 25. Vas.

7.00 Ivicsics János felesége Sebestyén Ilona, szülők, hozzátartozók.
11.00 Lázár Lajos, szülei, Lázár János, Dóczi Julianna és gyermekeik. Dóczi Flórián, neje Csepeli Julianna, Vér István, felesége Dóczi Magdolna, Szabó István, élő és elhunyt hozzátartozókért.
18.00 Szekeres, Bíró és a Sós család minden élő és elhunyt tagajaiért.

Hálaadás Dány 2013.12. 31.

2013 szilveszter estéjén került levetítésre templomunkban az elmúlt esztendő fontosabb eseményeiről összeállított kis klip. Sok program volt házunk táján,ebből válogattuk össze a legfontosabbakat: Betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása, Jézus Szíve találkozó Horton, Búcsúi püspöki mise, Csaba atya köszöntése 10 éves dányi lelkipásztorkodása alkalmából, Deák atya temetése, Prágai zarándoklat és még sok, szép pillanatok elevenednek meg képekben. Újévi jókívánságként fogadják el tőlünk ezt a csokorra való összeállítást.

Mátraverebély - Szentkút - Falloskút 2013. augusztus 17.

Ebben az esztendőben igen nagy létszámmal mentünk- 66 fő- közös zarándoklatra Szentkútra.

Nagy örömmel és meghatottsággal énekeltük a gyönyörű búcsús énekeket. Lelki felüdülés volt úgy gondolom mindenki számára, mind az egyéni ima, ének, mind a szentmise.

Deák Mihály apát - plébános temetése képekbenDeák Mihály apát- plébános 1993- 2000 között volt dányi plébános.
Nyugodjék békében a feltámadásig!
Dányiak zarándoklata Lourdes-ban (képekkel) 2012. szeptember

Istennek hála, idén 26-an indultunk közös zarándoklatra, hogy kicsit kilépjünk a mindennapok forgatagából, és együtt menjünk élményeket szerezni.

Első állomáshelyünk Svájc volt. Itt megtekintettük a híres Mária-kegyhelyet, Einsiedelnt, amely a bencések gondozásában áll.