Itt vagyTartalom / Együtt készül sztrájkra több szakszervezet

Együtt készül sztrájkra több szakszervezet


Beküldte detto - Ekkor: 2007 November 12

Megbénulhat az ország jövő szerdán, ugyanis újabb, most már 6 órás sztrájkot hirdettek a vasutasok. Szintén ezen a napon a tanárok is beszüntetik a munkát.
Ezt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke jelentette be. A sztrájkhoz a Rába és a GYSEV dolgozói is csatlakoztak. A lista azonban még nem végleges. A november 21-ei sztrjákfelhívást közzétevő LIGA Szakszervezetek elnöke szerint minden nap újabb munkavállalók csatlakoznak majd. A sztrájkkal az egészségbiztosítási és a nyugdíjrendszer átalakítása ellen tiltakoznak.

A LIGA szakszervezetek elnöke és a már csatlakozott érdekképviseletek vezetői együtt jelentették be a munkabeszüntetést. Eddig a Rába és a GYSEV dolgozói, valamint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete jelezte, hogy sztrájkolnak jövő szerdán.

„Időben kapnak értesítést a szülők, hogy hová vihetik a gyerekeiket, akik nem tudják másképp megoldani” – mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.

A szakszervezeti vezetők szerint jövő hétig újabb munkavállalók csatlakoznak, ezért az embereknek arra kell számítaniuk, hogy megáll majd az élet az országban.

„Legjobb, ha otthon maradnak, délelőtt. És este jöjjenek tiltakozni. Hiszen az otthon maradókért is szól a harang” – mondta Gaskó István a LIGA Szakszervezetek elnöke.

Ezt mondták az első tájékoztatón. Majd egy gyors zászlócsere, és kezdődhet ugyanott a következő sajtótájékoztató. Újabb sztrájkbejelentéssel:

„2007. november 21-én 6 és 12 óra között sztrájkot hirdet” – mondta Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke.

A vasutasok az elmúlt egy hónapban kétszer két órára szüntették be a munkát. Jövő szerdán hat órásra tervezik a sztrájkot. Ők a vasúti szárnyvonalakat és a munkahelyeiket féltik. A többi sztrájkoló az egészségbiztosítási rendszer és a nyugdíjrendszer átalakítása miatt tiltakozik majd. A kormányszóvivő szerint a szakszervezetek nem értik a reformok lényegét.

„Ha megnéznék, hogy mi van ebben a törvényjavaslatban, akkor ezek a kifogások fel sem merülnének. Hiszen a rendszer arról szól, hogy legyen igazságosabb és mindenkihez elérjen”- mondta Daróczi Dávid, kormányszóvivő.

A Fidesz már jelezte, támogatja a munkabeszüntetést:

„Szolidaritásunkról és támogatásunkról biztosítjuk azokat az embereket, akiket a kormány átvert, és emiatt nehéz helyzetben vannak” – mondta Szíjjártó Péter a Fidesz szóvivője.

Azt, hogy pontosan mely szakszervezetek hány dolgozója sztrájkol majd jövő szerdán, és hogy a munkabeszüntetés mekkora fennakadást okozhat, még senki nem tudta megmondani.

/Rtl/

November 21-én több szakma képviselői is csatlakoznak a a vasutasok tiltakozásához. A buszvezetők, a tanárok, az egészségügyi dolgozók, a tervek szerint együtt tiltakoznak majd az egészségbiztosítási és a nyugdíjrendszer átalakítása miatt.
A Liga Szakszervezet a társadalmi szolidaritás napján november 21-én szerdán tiltakozó akciót szervez, ehhez több szervezet is csatlakozott már:
- A Rába alkalmazottai
- A GYESEV
- A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
- A Vasutas Szakszervezet
- Egészségügyi dolgozók
- Energiaipari dolgozók, valamint
- Volán buszsofőrök
A hirado.hu úgy tudja, hogy 1000 vonatot fog érinteni a hatórás munkabeszüntetés (egy teljes nap alatt, 2800 vonat közlekedik).
Gaskó István, a Liga Szakszervezet elnöke megerősítette: november 21-e után értékelik a helyzetet, és csak utána dől el, hogy kilátásba helyeznek-e egy újabb sztrájkot.
Tóth Andor a Vasi Volán vezérigazgatója elmondta, hogy a társaság állami tulajdon, és nem ért egyet a tiltakozás ezen formájával, elhatárolódnak tőle. Hozzátette azonban, hogy a dolgozóinak, akik a Liga Szakszervezethez tartoznak nem tilthatják meg, hogy részt vegyenek a november 21-re meghirdetett munkabeszüntetésben, még folynak az egyeztetések - mondta.
Körös Volán: 200-ból 180-an sztrájkba lépnek.
Hoffmann Antal a Békés Megyei Közlekedési Szakszervezet első számú vezetője a hirado.hu-nak elmondta, hogy a Körös Volán csatlakozott a sztrájkhoz. Terveik szerint 6 és 8 óra között egyetlen járművet sem indítanak.
A sztrájkfelhíváshoz csatlakoztak a GYESEV dolgozói is. November 21-én reggel 6 és 8 óra között ők is kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak.
A Volánbusz Zrt. sűríti a buszjáratait
A Volánbusz Zrt. a sztrájk napján a körülményekhez képest igyekeznek sűríteni a buszjáratokat, főként a frekventáltabb vonalakon.
A Rába alkalmazottai egyórás sztrájkot tartanak jövő hét szerdán 14:20 és 15:20 között nem dolgoznak.
A november 21-ére meghirdetett vasutassztrájkhoz csatlakozott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is. Kerpen Gábor a PDSZ elnöke a hirado.hu-nak azt mondta: mivel ez a sztrájk egy szolidaritási sztrájk, és nem ők a kezdeményezői, ezért a tagjaiknak csak ajánlani tudják, hogy csatlakozzanak az akcióhoz. A PDSZ elnöke azt az ígéretet tette, hogy november 19-én hétfőn, minden szülő megtudja, hogy abban az iskolában ahová a gyermeke jár a pedagógusok milyen mértékben csatlakoznak a vasutasok által meghirdetett akcióhoz.
[Forrás: OrientPress, hirado.hu]
Nemzeti Hírháló

Aki sztrájkol, azt a jog nem engedi bántani, hiszen alkotmányos alapjogával él csupán. Törvénybe van foglalva, mi számít sztrájknak, az érintetteknek szabályok szerint kell és lehet cselekedniük.

Egy sürgős vagy nemszeretem munka miatt kinek ne jutott volna még eszébe, hogy most kellene sztrájkolni? Jogilag a sztrájk fogalma nem egészen azt jelenti, amire ezt a szót a hétköznapokban használjuk. A sztrájkhoz való jog alkotmányos alapjogunk, és külön törvény szabályozza, hogy milyen feltételekkel lehet és szabad élni vele.

A sztrájk mint olyan

A munkavállalók csak és kizárólag gazdasági és szociális érdekeik biztosítása érdekében sztrájkolhatnak. Fontos tudni, hogy a sztrájkban való részvétel önkéntes. Senkit sem lehet kényszeríteni, hogy a sztrájkban részt vegyen, de ugyanakkor arra sem lehet kötelezni, hogy a sztrájktól távol maradjon, abban ne vegyen részt.

A sztrájk időtartama alatt a munkáltatóknak és a munkavállalóknak a együtt kell működniük, tilos azonban a sztrájkjoggal való visszaélés. A sztrájk ideje alatt az ellenérdekű felek további egyeztetést folytatnak a vitás kérdés rendezésére, illetve kötelesek gondoskodni a személy- és vagyonvédelemről.

Mikor lehet, mikor nem?

Ha a munkavállalók és a munkaadók között vitás kérdésre kerül sor, és az egyeztető, legalább hét napig tartó megbeszélések nem vezetnek eredményre, vagy az egyeztető eljárás a sztrájkot kezdeményezőnek fel nem róható ok miatt nem jött létre, akkor jogszerűen tartható sztrájk. Ha a felek között a vitás kérdés rendezésére egyeztető eljárás kezdődik, az egyeztetés időtartama alatt is gyakorolható a sztrájk joga, de csupán egy alkalommal. További korlát, hogy az ilyen sztrájk időtartama nem haladhatja meg a két órát.

Ha a sztrájk az életet, az egészséget, a testi épséget vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy elemi kár elhárítását gátolná, akkor nincs helye. A lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkáltatónál (mint például: a közforgalmú tömegközlekedés, távközlés, továbbá az áram, a víz, a gáz és egyéb energia szolgáltatását ellátó szervek) csak úgy gyakorolható a sztrájk, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja. Hogy mi minősül még elégséges szolgáltatásnak, azt a sztrájkot megelőző egyeztetésen állapítják meg a felek.

Nem gyakorolható a sztrájk joga az igazságszolgáltatási szerveknél, a fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti szerveknél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Az államigazgatási szerveknél a kormány és az érintett szakszervezetek megállapodásában rögzített sajátos szabályok szerint gyakorolható a sztrájk joga.

Mitől jogellenes?

Jogellenesnek minősül a sztrájk akkor, ha a dolgozók nem a gazdasági és szociális érdekeik biztosítása érdekében gyakorolják. Továbbá akkor is, ha a dolgozókat a sztrájkban való részvételre vagy attól való távolmaradásra kényszerítik. Természetesen akkor is jogellenes, ha a dolgozók Alkotmányba ütköző cél érdekében gyakorolják a sztrájkjogot.

Ha a munkáltató által hozott egyedi intézkedés vagy annak elmulasztása miatt, annak megváltoztatása érdekében a döntés bírósági hatáskörbe tartozik, akkor a munkavállalóknak a bírósághoz kell fordulniuk és nem a sztrájkjogukkal kell élniük. Ilyen esetben a sztrájk jogellenes.

Ha a munkáltatónál van érvényes és hatályos kollektív szerződés, akkor az abban rögzített megállapodás megváltoztatása érdekében sztrájkolni nem jogszerű.

Mi lesz a sztrájkolóval?
Nem árt tudni, hogy a sztrájk miatt kiesett munkaidőre a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg.
A sztrájk kezdeményezése, illetve a jogszerű sztrájkban való részvétel nem minősül a munkaviszonyból eredő kötelezettség megsértésének, amiatt a dolgozóval szemben hátrányos intézkedés nem tehető, a jogszerű sztrájkban részt vevő dolgozót megilletik a munkaviszonyból eredő jogosultságok.

Ki dönt, ha vita van?
A sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítását csak az kérheti, akinek a jogszerűség vagy a jogellenesség megállapításához jogi érdeke fűződik.
A kérelmet a kérelmező székhelye (lakhelye) szerint illetékes munkaügyi bírósághoz kell benyújtani. Ha a sztrájk jogszerűségének, jogellenességének megállapításánál több munkaügyi bíróság is érintett, (ha például a sztrájk több munkáltatót érint) a kérelem elbírálására a Fővárosi Munkaügyi Bíróság az illetékes.
A kérelemről a munkaügyi bíróság 5 napon belül nem peres eljárásban dönt. Amennyiben a munkaügyi bíróság szükségesnek találja, meghallgatja a feleket is. A munkaügyi bíróság határozata ellen van helye fellebbezésnek.

/FN/

Nem „szép” dolog úgy sztárjkolni, hogy ezzel más (kivülálló) embereknek okoznak kárt. Vagy ha tényleg olyan kevés a fizetés, akkor sztrájkoljanak a rendőrök, orvosok, tűzoltók ……….is, mert sokan nem keresnek ezek közül még 125e forintot sem...
Mit szólna a sztrájkoló vonatvezető, ha nem látnák el a sérült gyerekét, nem oltanák el égő házát, .., mert épp "sztrájk" van?

JA, HOGY ŐK EZT NEM TEHETIK MEG?
Mindenki nézzen magába. Kár kigyót-békát ordibálni másokra.
Az ország egy irtózatos hazugságban él, erről beszéljünk. A magyar adórendszernek köszönhetően , ma Magyarországon a hivatalos APEH adatok szerint mindenki, aki legalább brutto 200 ezret keres havonta, az adózók felső 15%-ba tartozik. S mi marad neki a 200 ezerből -ből? kb. 120 ezer. Ha valaki még megőrizte a -minimális- pártok nélküli vélemény alkotási képességét, az tudhatja, hogy ez egyenlő a szegénységgel, különösképpen akkor, ha még 1-2 gyermeket is el kell tartania.Persze nagyon sokan nagyon jól élnek. Hát nem bérből az biztos.
Ma Magyarországon az emberek többsége egyszerüen bérrabszolga és ez tűrhetetlen.

Most nem a munkabeszüntetés a fontos hanem az ÖSSZEFOGÁS

Miféle összefogás? Mikor a pedagógusoknál sincs egység. Mit akar a PSZ és a PDSZ? Mindig egyet? A frászt! Nincs „erő” a szakszervezetekben!
Fogjunk össze! Hát fogjunk össze! De minek? Hogy kirúgjanak, ott tegyenek be neked a munkahelyeden, ha nagy a szád, ahol csak tudnak? Még mindig „a nemzet napszámosa” vagy! Sajnos „hallgass” a neved, ha munkát akarsz! Bérrabszolgák vagyunk, mert azok vagyunk. Kiszolgáltatottak! Főleg /saját tapasztalat/ az egészségügyben, de mindenütt, a hivatalokban, az üzletben…..és ott az erő, ahol a tőke, a pénz van! Akkor most hogy is fogjunk össze? Van célja az összefogásnak? Mi? Béremelés? Miből? Lenyúzzák a bőrt rólad, a te adódból dőzsölnek…..
Erről a kormányról lepereg minden. Miért is? Mert ők összefognak, legyen az bármi, de össze kell fogniuk a hazugságukkal…………mindenükkel együtt!
A fejétől bűzlik a hal-ott fenn kellene söprögetni! Közel 400 képviselő élősködik a nyakunkon.
Mondja meg valaki, a mi körzetünk országgyűlési képviselője, Tóth Gábor úr mit tett a falunkért? Nos?
Ám legyen sztrájk! Majd az okos politikusok megmagyarázzák jelentőségét. A sztrájk végén meg elküldenek egy-két vezetőt jó kis milliós végkielégítéssel…….aztán olyanok ülnek a helyükre, akik tudják hogy kell füttyszóra táncolni. A „kisember” szenvedő alanya itt mindennek.
Hát akkor fogjunk csak össze!

Én nem tudom, hogy a vasút vonalak mindegyikére szükség van-é. De én ismerek olyan vasútvonalat, ahol járatonként 4-5 embernél több nem utazik. Sztrájkolnak a pedagógusok is! Ha minden pedagógus sztrájkol, akkor nem derül ki az, hogy kire van szükség. De nekem van egy ötletem, mindenkinek kell adni egy hónap jutalom szabadságot és aki nem hiányzik arra lehet, hogy nincs is szükség. Van még néhány gondolatom, amit majd olyan helyen hozok
nyilvánosságra, amellyet néhány óránál tovább lehet olvasni.

Hobó