Itt vagyTartalom / Gondolatok szenteste előtt (levél)

Gondolatok szenteste előtt (levél)


Beküldte jadzi - Ekkor: 2007 December 24

Örömmel írok néhány gondolatot kedves Jani barátom kérésedre (miután vége volt a Műv. Ház előtti téren a „falukarácsony” ünnepségének és erre kértél, míg sebtében fázósan kezet fogtunk, és valaki azt mondta vállamra téve kezét: „kellemes ünnepeket”).
Kellemes ünnepeket?
Ideje emlékeznünk! A Karácsony nem színes papírba csomagolva ajándék, cicomás kirakat, arany, ezüst és gyémánt csillogás utánzó papírszalag, színes üveg meg plasztik – fenyő. A Karácsony nem lehet kalmárszellemű aprópénzzel meg vásárolni. A Karácsony nem „ kellemes Ünnepeket” kívánó sztereotípia.
A Karácsony az Úr Jézus születésének napja. Világnézet, filozófiai, múlt tanaival szemben meghirdetett gyógyító szeretet, jóvá tevő isteni erő. A Megváltás hírnöke.
Tudod János a világ kétezer év óta a civilizáció emberei. Épültek ugyan templomok, el-eljárnak oda a civilizáció emberei, de a tettek fölött a gyűlölet uralkodik. Úgy mintha Darwinnak igaza lenne a természetes szelekcióra vonatkozóan. Gyűlölet irányítja a politikát, ennek melléktermékeként megjelent a félelem, az irigység, káröröm, önzés, bénítják a jó szándékok csíráját, gúzsba kötik a lelket.

Két könyvet olvasok váltakozva. Az egyik a hippói püspök (Szent Ágoston) vallomásai, a másik ettől olvasmányosabb. A címe: Kiengesztelődés. Ezt egy polgármester írta, aki Tatabányától Csíksomlyóig gyalog tette meg az utat. Zarándokként. 2004. december. 5.-e miatt. Elment a Napba öltözött Asszony, Babba Mária szobrához a somlyói nyeregbe. A következő mondatokat idézem:
„ Itt vagyok Anyám! …A távolban már látom a Hozzád igyekvő keresztaljak vonulását... Hitet szeretnének tenni őseik hagyatéka és a testvéri összetartozás mellett... Engedd, hogy szeretettel teli anyai öledbe hajthassuk fejüket. Vezess hát közelebb minket Szent Fiadhoz. Segíts, hogy nemzetünk ébredjen és a megoldott kévét, amíg nem késő, együtt gyűjtsük össze.”

Mária és József nem kaptak szobát a szálláson. Ajtó sem nyílt meg a befogadásukra. Kitaszított zarándokok voltak. Annyi égi jel és félreérhetetlen prófétálás ellenére. Ezért nem lehet a Karácsony „kellemes” ünnep. Csak boldogító. Áldásos. Kegyelemteljes.

Tudod János, sok most a szomorúság. De nem marad meg ez örökké. Azért nem, mert arra felé akarunk tartani, ahová eljutni mindig is vágytunk. Ha utat tévesztünk, akkor fájdalom lesz osztályrészünk. Bencsik János írja: „Ha a kétségektől megszabadultam, s megadtam magam a gondomat viselő Istennek, az imámban foglalt célom azonnal teljesült.” Bencsik a tatabányai polgármester.

Útja során sokszor került szorult helyzetbe. Az egyik ilyen után elővette Kempis Tamást és belőle merített erőt. (Kempis: De imitatiso Christi)

Mi tagadás mi is szorult helyzetben vagyunk. Vegyük kezünkbe mi is Kempis-t - ”Lám kerülni akarod azt, hogy megalázzanak. Nyilvánvaló tehát, hogy nem vagy igazán alázatos.... De figyelj az én szavamra, akkor majd nem háborít ezer emberi szó sem. HA MINDENT ÖSSZEHORDANÁNAK IS ELLENED, amit csak gonoszság kigondolhat, mit árthat neked, ha mind hallatlanra veszed, s egy szálkánál többre nem becsülöd? De akinek nincs helyén a szíve, s tekintetét nem Istenre veti azt könnyen megrendíti a gyalázkodó emberi szóbeszéd.
Aki viszont Istenben bízik, s nem vigyáz kényesen a maga becsületére, azt emberektől való félelem meg nem köti.”

Kedves Dányi Felebarátaim!
A mi egyik karácsonyi ajándékunk legyen az, hogy meghirdetjük 2008 Pünkösd ünnepére menjen (jöjjön) minél több dányi ember a Csíksomlyói búcsúra. Ki autóbusszal, ki személykocsival, ki gyalogosan. Gyalogosan Gyergyócsomafalváról (Gyergyóalfaluból) indulva, átszelve a Gyergyói medencét és Fel- Csíkon keresztül egész a Kis-Somlyóig.
Legyen ez a mi kis El Caminónk. A mi kiengesztelődésünk.

Kívánok minden dányi lakosnak – ahogyan János köszönt- áldásos szép Karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt, Reményik Sándor versének utolsó szakaszával:

„És aztán feltűzöm a szívemet
A legmagasabb fenyő tetejére, -
S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk....
Néked ajánlom égő szívemet..."

Olyan lesz mint egy karácsonyfaláng.

Dány 2007. december 23. 18óra 15perc.
Gódor András
polgármester

Cimkék