Itt vagyTartalom / Karácsonyi üzenet

Karácsonyi üzenet


Beküldte detto - Ekkor: 2012 December 22

Dúl Géza atyaDúl Géza atya
„Az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. …. Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.” (Jn 1,14-16). Jézus születésének, Karácsonynak szent ünnepén ezen ujjong ég és föld. Az angyalok karácsonyi énekében a Menny nyitott ajtórésén az égiek ünneplése mintegy kiszűrődik: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” (Lk 2,14)

A földiek ünnepe másként ölt formát: „A Seregek Ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez ... Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor.” (Iz. 25,6) Egyetértek azzal, hogy az ünnep tartalma mindig elsőbbséget élvez a puszta ünnepi külsőségeknél, azzal is, hogy kerüljük a fölösleges pazarlást. Fenntartással fogadom azonban a ráncolt homlokú, habzó szájú próféták szavait, akik az ünnepi előkészületben csupán tülekedést látnak és a mértéktelen fogyasztást kárhoztatva szigorú puritanizmusra szólítanak föl. Nem gondolom, hogy a „fogyasztás” puszta korlátozásával meg lehetne oldani a karácsony méltó ünneplését, hiszen az ünnephez ősidőktől kezdve hozzátartozik a kiegyensúlyozott bőség. A Krisztushoz méltó ünnepet, nem a fogyasztás túlzásaival, nem is a bőség csökkentésével teremtjük meg, hanem az ünnep tartalmának kidomborításával.

Hogyan? – például azzal, hogy karácsony előtt nemcsak a ház kitakarításával, a mértékletesen bőséges ünnepi asztal előkészítésével foglalkozunk, hanem egy alapos belső takarításról, egy jól előkészített gyónásról sem feledkezünk el. A szentmise, Krisztus mindennapi „megtestesülése” nélkül nem képzelhető el igazi karácsony. Egyre sötétedő adventi napjainkban gondoskodhatunk egy kis karácsonyi „világosságról”, amit az ünnepi előkészületben tartóra helyezhetünk, hogy „lássák jótetteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt.5,16, vö. 1Pét 2,12) az adventi koszorú, karácsonyfa gyertyái is emlékeztetnek bennünket minderre.

Hogyan ünnepeljünk tehát? Széppé tehetjük a karácsonyestet az otthoni „liturgiával”! Nevezzük néven az ünnepeltet, Jézust! Olvassuk föl a Szentírásból a születéstörténetet, énekeljünk neki egy karácsonyi éneket. Egy frissen megtérő családban miután először olvasták fel Jézus születéstörténetét, azt mondta a 40 év körüli férfi: „Ennyi évnek el kellett telnie, hogy egy ilyen szép karácsonyom legyen!”

Az ünnepi bőség fogyasztással jár? – Igen! Legyünk bőkezűek, amennyire talán szűkös anyagi forrásaink engedik! Különösen akkor, ha másoknak adunk, ajándékozunk! De ne feledjük a legnagyobb igazságot, amit Rembrandt, a pásztorok imádása képe gyönyörűen kifejez: „A fény a kisdedből sugárzik a sötét világba!”

Boldog karácsonyt! - kedves Mária Rádió hallgatók!

Dúl Géza atya
a Mária Rádió műsorigazgatója