Itt vagyTartalom / Meddig ingyenes az ingyenes oltás?

Meddig ingyenes az ingyenes oltás?


Beküldte detto - Ekkor: 2007 November 08

A Magyar Közlöny 2007/145. (X. 26.) számában jelent meg a 283/2007. (X. 26.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról.
A jogszabály 2007. október 26-án lépett hatályba, és saját maga rendelkezik hatályon kívül helyezéséről is, melynek időpontja: 2007. november 25.

A módosítás lényege, hogy a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdését kiegészíti azzal az előírással, hogy „a biztosított járványügyi érdekből nem kötelező jelleggel történő, influenza elleni immunizálásáért magasabb összegű térítési díj nem állapítható meg, mint amit a biztosítottnak az oltóanyagért egyébként térítési díjként meg kell fizetnie."

A módosítás alapján tehát hatvan éven felüliek, krónikus légzőszervi vagy anyagcsere betegségben szenvedők (pl. cukorbetegek) számára a háziorvosi rendelőben térítésmentesen kapott influenzavakcina beadása is térítésmentes, míg a receptre kiváltott TB támogatott vakcina beadásáért nem állapítható meg magasabb összegű térítési díj, mint amit a biztosítottnak az oltóanyagért egyébként térítési díjként meg kell fizetnie.

A weborvos.hu oldal olvasói között vita alakult ki abban a kérdésben, hogy a térítésmentes influenzaoltás „vizitdíj" mentessége csak 30 napra, vagy pedig határozatlan időre vonatkozik-e?

Szerkesztőségünk kezdettől fogva azt az álláspontot foglalta el, hogy a módosító rendelkezés a hatálybalépéskor beépült az 1997-es alapjogszabályba, és a módosító jogszabály 2007. november 25-én történő hatályvesztése nem érinti a már beépült rendelkezéseket, azaz a módosított kormányrendelet szabályai 30 napon túl is alkalmazandók, hatályban vannak.

Sajnálatos módon egyes olvasóink ezen álláspontunkat „dezinformációnak" nevezték, és kétségbe vonták. A viták lezárása és a félreértések elkerülése érdekében megkerestük a Complex Jogtár szerkesztőségét, és állásfoglalásukat kértük. A Complex Jogtár az Országgyűlés, a bíróságok, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az ügyészség illetve számos minisztérium, valamint az ELTE Állam és Jogtudományi Kara által használt jogszabály-nyilvántartó rendszer.

A Complex Jogtár szerkesztősége az üggyel kapcsolatos kérdésünkre az alábbiakról tájékoztatta szerkesztőségünket:

Általánosságban
1) A módosító rendelkezések hatálybalépésük pillanatában beépülnek a módosított jogszabályba, és önálló külön létezésükre a továbbiakban már nincs szükség, feleslegesen terhelnék a jogrendszert. A 283/2007-es kormányrendeletben alkalmazott megoldás számos más jogszabályban is megjelent már, illetve a jövőben is meg fog jelenni.

A jogalkotó hónapok óta tudatosan törekszik a módosító rendelkezések hatályon kívül helyezésére,
a) visszamenőlegesen dereguláció keretében (lásd:egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény és indokolása), illetve
b) már a módosító, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokban magukban rendelkezik e szabályok (vagy az egész jogszabály) hatályon kívül helyezéséről, tehát nincs szükség utólagos deregulációra.

Mindezeket alátámasztja, illetve az említett deregulációs törvény alapját is szolgálja az Alkotmánybíróság 4/2006. (II. 15.) AB határozatában kifejtett jogértelmezése, ahol is a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXV. törvény módosító rendelkezéseinek egy részét semmisítette meg az Alkotmánybíróság és ennek kapcsán leszögezte, hogy a módosító szabályok megsemmisítése nem érinti a módosított jogszabályok már beépült szabályait, az alábbiak szerint: "Az Alkotmánybíróság azonban ismételten hangsúlyozza: az imént felsorolt törvényi rendelkezések megsemmisítése nem érinti a megsemmisített törvénnyel módosított (megváltoztatott) törvények - és a megsemmisített törvényi rendelkezések által a jogrendszerben végrehajtott más változások, módosítások, különösen a hatályon kívül helyezések - érvényességét.„

Az említett 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (10) bekezdése elvi jelleggel, és a jogrendszer egészére kiterjedően rögzítette, hogy „A módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem érinti a módosított jogszabályi rendelkezés hatályát."

A törvény indokolása szerint: "A törvény - a modern jogalkotási elveknek megfelelően - a már végrehajtott, ezért tartalmi értelemben hatálytalan módosító, hatályon kívül helyező és átmeneti rendelkezéseket is hatályon kívül helyezi, az Alkotmánybíróság 4/2006. (II. 15.) AB határozatában foglaltaknak megfelelően.

Ebből következően az Alkotmánybíróság megerősítette azt a jogalkotási elvet, amely szerint a végrehajtott módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések hatályban tartása felesleges, mert az alaprendelkezésbe beépült rendelkezések a továbbiakban joghatást már nem váltanak ki.

A hatályos jogszabályok egységes szerkezetű szövege nem jelenik meg időről - időre a Magyar Közlönyben, ezt semmi nem írja elő, ugyanakkor ingyenesen, előfizetés nélkül bárki számára megismerhető a http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalon, mely a Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteményét tartalmazza, eleget téve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tövény 14. §-ában foglalt kötelezettségnek, mely az alábbi előírást tartalmazza:
„14. § (1)A Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteményében (a továbbiakban: jogszabálygyűjtemény) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik
a) az önkormányzati rendeletek kivételével az adott naptári napon hatályos valamennyi jogszabály hatályos szövegének az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben, továbbá
b) az állami irányítás a Magyar Közlönyben közzétett egyéb jogi eszköze hatályos szövegének az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben történő közzétételéről.
(2) A jogszabálygyűjtemény biztosítja a jogszabályok, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközei számára, címére, valamint szövegében történő keresés lehetőségét."

Konkrétan
A Magyar Közlöny 2007/145. (X. 26.) számában meg 283/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2007. november 25-én történő hatályvesztése nem érinti a módosítás által a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletbe beiktatott szöveg hatályosságát, ezért az nem 30 napig, hanem határidő nélkül hatályos.
2007-11-08 07:48
Forrás: Weborvos