Itt vagyTartalom / Mégegyszer Attiláról

Mégegyszer Attiláról


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2021 October 26

Vörösmárvány a tatai temetőben.
Egy ember alussza ott örök álmát -hogy ezzel a talán nem is helytálló minősítéssel kezdjek róla újra beszélni. Újra és újra talán nem is legutóljára.

Egy fiatal legényke, szőke bozontos hajú, kicsit bohém de intellektus, talán mondhatom kissé sasorrára utalva, hogy igazi nemesi sarj. Anyai nagyapja székelyföldre viszi nevét és hírét, majd a Felvidékre, Losoncra, ahol a város kórházának főorvosa.
Apai nagyapja Komárom vármegye főispánja, az édesapja a gesztesi járás főszolgabírója.

Nem jó előjel a továbbtanulás szempontjából a "felszabadult" Magyarországon.

Esztergomban érettségizett ezzel együtt szerzett tanítói jogosultságot. 1952-t írtak akkor. 18 éves fiatalember.

Dr Kámán Attilának, a dányi iskola lesz első munkahelye.
Így beszél erről a korról:
" A tanítást nagyon élveztem, sokat készültem az órákra. Felsőtagozatos diákokat tanítottam. Gergely Péter bátyám, a matematika szakfelügyelője biztatott, hogy tanuljak tovább, menjek főiskolára."

1963-ban szerzett általános iskolai tanári oklevelet matematika - fizika tárgyakban, 1968-ban matematika - ábrázoló geometria szakon középiskolai tanári oklevelet kapott az ELTE-n és itt védte meg doktori dolgozatát, melyet geometriából írt, " A geometria intuitív tárgyalásától a hipotetikus - deduktív felépítés felé " -címmel.

Munkahelyei közül az első állomás Dány, majd Kistarcsa következik. Több fővárosi iskola után, 1968-tól 1990-ig a Tatai Eötvös gimnázium tanára.

1991 - 1994 között az Antal, majd a Boross kormány művelődési és közoktatási államtitkára.

1994-ben a pápai református gimnázium igazgatója, 2005-ben visszatér Tatára és megszervezi a tatai református gimnáziumot melynek első igazgatója lesz.

2013-ig tanított. 2015-ben az Úr magához szólította ezt a derék "TANÍTÓT", aki komoly világi tisztségeket is betöltött egyházában.

Dányi éveiről feljegyzi, hogy milyen nagyszerű néptánccsoportot szerveztek Bereczky Lacival, aztán a Lorca színdarab, állatösszeírás, tűzoltás, bensőséges vacsorák a kollégáknál, Kovács Istvánéknál, Weisz doktornál, Kozár Gyula plébánosnál.

Szó szerint ezt mondja:

"A község szélén összetákolt bódékban élő cigánycsaládok gyermekeinek zöme nem járt iskolába. Ők se akartak járni és a falusiak sem fogadták őket szívesen. Jó szándékú, értelmes tanácselnök volt Nagy András és a termelőszövetkezet elnöke is, Takács László, egy vállalkozó fiatal tanítónő, Eskütt Nóra és Bereczky Lacival rendbetettünk egy házat a falu közepén és szereztünk kellékekeket, élelmet, és megindítottuk a cigányiskolát. Sokan csodájára jártak ennek és minket a cigányság apostolának neveztek. Ma is az a meggyőződésem, hogy a cigányok integrációját úgy tudnánk meggyorsítani, ha az elemi ismeretek és szokások begyakorlása szegregált módon történne. A cigány -nemcigány tanulókat aztán együtt kellene tanítani."

Így ír Kálmán Attiláról egy tatai diák:
" Kerékpárral, csipesszel az öltönynadrágon, mindig óramű pontossággal érkezni. Kifogástalan ápoltságga kopogó bőrcipőben. Következetesen és mégis humánusan. Lenyűgöző tudással, elképesztő humorral. Hitelesnek lenni. Szolgálni.Etikusnak, bátornak leni. Kultúrembernek lenni. Követhetőnek lenni"

Lelkes diákok összeírták tanáruk szellemes mondásait. Íme néhány:

Papírnévosztálymaidátum. (dolgozatíráskor)

Ebből a példából csak az első tízezer nehéz.

Mi a kör? A kőr az amit én annak rajzolok.

A matematikus A-t mond, B-t ír, C-re gondol, pedig a D lenne a legjobb.

Minden tanár azt mondja, hogy az ő tantárgya legfontosabb. Pedig a matematika.

Hogy - hogy nem tudtál felkészülni?Mit csináltál éjfél és kétóra között!

Ürétsetek ki egészségemre a termet.

(És még egy amit nekünk szokott mondani a fizkai kisérleteknél! Most ugrik a majom a vízbe.

A halott Attila búcsúztatásán így emlékezett egy kislány róla:

"Bizonyos vagyok benne, hogy a mennyország két napja minden eddiginél vidámabb hely.Hazatért ugyanis Kálmán Attila igazgató úr,és teljesen biztos, hogy azóta is meséli a történeteit Istennek, aki a hasát fogja a nevetéstől, a teljes angyali karral együtt.
Aki az embereket ennyire meg tudja nevettetni bárminkor, azakármilyen mennyei nagyságot megmulattat. Különben ha kérdeznék azt mondaná: Én semmiképpen sem haltam meg, csupán a pedagógia új szintjére léptem."

Dányba mindig eljött ha betegsége engedte amikor az akkori kisdiákjai jubileumi összejöveteleiket tartották.
Szépen emlékeztek róla Lázár Juliska tanár, Szabó Lajos, Szabó András a dányi tanítványok közül -és mások is- amikor legutóbb baráti összejöveteleiket tartották. Ők, az 1943-ban született dányi gyerekek örökre szívükbe zárták ezt a nagyszerű tanítót.
Mi is így vagyunk ezzel.

Kedves Barátaim!

Ha olyan korban élünk, ahol a politikai kultúrának nincsenek erkölcsi gyökerei, kötődései, és erre épülő cselekvési stratégiája, ott a nemzetfelfogás nem közösségi, nem "kálmánattilai",, hanem egyszerű jelképekbe gondolkodik, akkor a kálmánattiláknak helye van köztünk, százszorosan.

Kálmán Attila minden erejével, még a politikai cselekvéseivel is a nemzet felemelését célozta meg. Hogy mennyire sikerült, azt csak az Isten tudja.

De, hogy a mai olcsó és néhányszavas jelmondatok és politikai üzenetek nem szolgálják a nemzet megtartását sem -nemhogy felemelkedését- azt erősen vélhetjük.

.

Cimkék