Itt vagyTartalom / Világok hordozói - virágok teremtői

Világok hordozói - virágok teremtői


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2021 May 02

Ki lát bele a gyűrött levelű bimbók belsejébe?
Ki hallja meg a zenének áhitatos csendjét?
Ki állítja meg a szelek duruzsoló némaságát?
Ki a fény láthatatlan hordozója?
Ki a némaságunk beszélő titka?
Ki a bánatunk temetője?
Az öröm játszadozó jókedve?
Súlyos terheket cipelő létünk néma viselője?
Lángoszlopunk, fényünk, tengeri hullámokon ringatózó álom-valósága?
Kezünk érintése, lelkünk vigadozó játéka?
Sírásunk nevető viselője, hangunk árja, létünk teljessége?

Ki ad világosságot a sötétben, reményt a reménytelenségben, tiszta vizet csillogó pohárba, ki oltja lázas álmaink szomjazó hitét, ki éleszti elmúló reményeinket, ki ad jövőt erőtlen karunkba, ki ad értelmet bizonytalan holnapunknak?
Ki fogja kezünket göröngyös hajnalokon, tükörsima jégen, elesettségünk lázas reménytelenségeiben?

Anyák Napja van!

Símogató, becéző, gyengédséget hordozó nap.

Anyák Napja!

A súlyos lét mosolygó fogantatásában világot hordozó testi valóság!
Teremtés lépésről lépésre!

Egyetlen sejt, majd kettő, azután négy, nyolc, ezt követően az origo, a kezdeti létállapot, ahogyan azt évmilliók parancsolták. Végigviszed Te Asszony, Te Édesanya, a Teremtés óta bekövetkezett minden életállapot emberi szövetekben megvalósuló képét. Kilenchónapos boldog várakozásban.
Egyedfejlődésben az egész filogenézis! Isten teremtő ereje.

Testi fejlődéses megvalósulásban világot látó szeretet, lelki szeretetben élő harmónia. Test - lélek - szeretet. Az Asszonyban. Az Édesanyában.
A fejlődés totalitása, teljessége és misztériuma egyvalóságú áldott állapot.
Ember születik!
Szeretet születésében megvalósuló egység.
Ember és szeretet. Két jelenség egy parancsban. A legfőbb parancsban. Dinamikus csírája a jelennek. Az élet legfontosabb erőközpontja.
Az anyag testi világa bontakozik ki, amelyben a szeretet úgy van jelen, mint a múltba, az embermúltba való tudatos visszanézés.
Ezt az anyag tulajdonságából levezetni nem lehet. Csak a Létből, a Lélek múltjából, mely elvezet bennünket a szeretet forrásához.
Az örök szeretethez. Az Alkotóhoz.
És a hordozóhoz. Az Édesanyához.

Virágos májusok orgonaillatú Édesanyái!

Isten éltessen Titeket itt e Földön és ha megszűnik a szeretetünktől kisért földi lét adjon házat nektek az élő Mennyországban.

Cimkék