Itt vagyTartalom / Hangulatváltozás

Hangulatváltozás


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2018 April 26

Mindannyian tapasztaljuk, mindenkivel előfordul, hogy rossz hír hallatára, kedvezőtlen élmény hatására rossz kedvűek leszünk.
Előfordul ennek a fordítottja is.
Ilyen az emberi természet. Változó. Borúra derű! Vagy fordítva.

Rossz hangulatú írást jelentettem meg ezen a portálon akkor, amikor a Felső-hegyi harangot a porba hullani láttam.

Nincs szomorúbb látvány a térdrehulló, emberi erejét elveszítő Krisztusnál!
Lehangoló látvány a porba esett harang is. Nem más, mint a mi elbukásunk, térdreesésünk, gyengeségünk, erőtlenségünk, kiszolgáltatottságunk és esendőségünk tömören megfogalmazott képe.

Olyan érzésem van ilyenkor, hogy elveszett a világ.

A nagymajtényi síkon, Rákóczi csapatai letették a zászlót az ellenség lábaihoz. Ez is bukás, térdreesés volt. Vesztettünk. Csatát igen, ütközetet igen, de háborút nem! Országot nem. Itt vagyunk! Élünk! Hány ilyen volt a nemzetünk történelmében?

Jézus is győztesként került ki a keresztútról, még ha annak a vége a felfeszítés is volt.(Csíksomlyón a kisebbik Somlyó hegyen a három kápolna közül egyik a győztes Krisztus kápolnája. Salvator!

Vissza a haranghoz.

A Felső-hegyen a harang is feltámad!

A Felső-hegy a magyar élet ellentmondásának szimbóluma! Jelképe.

Feltámadó harang, pusztuló szőlők, elburjánzott egykori szép kultúra, csalitos, dudványos területek a -jó kimondani- szépen művelt parcellák között. Mindez együtt. Magyar pusztulás, magyar feltámadás. Együtt minden.

Ha rosszkedvű magyarságom győz bennem, akkor a parlagon hagyott földeket látom. Elvadult gyümölcs fákkal. Szomorú kérgű repedezett évszázados cseresznyefákat látok magam előtt.
Ezek fölött uralkodik a betolakodó tatárjuhar. Modern idők tatárjárása ez és most. Huszonegyedik századi tatárdúlás.

Felállították áldott kezek a Felsőhegyen a harangot.
Szép házat építettek neki, kellemes, símogató hódfarkú cserepet tettek rá.

Félve néztem! Meghúztam volna a kötelet, hogy halljam a hangját. Nem mertem. Attól féltem, hogy csak álmodom.

Tisztelem a kókaiakat ezért! Ezért is.

Tisztelem a Dónát szobor miatt is. (Latinul: Donatus)

Szent Donatus ókeresztény püspök volt. Azt hiszem, Szent Ágoston korában. Amikor Ágoston Hippó püspöke volt.
Dónát -a monda szerint- az oltárnál szolgált, amikor pogányok kiütötték a kelyhet kezéből. Darabokra tört. A püspök szomorúan nézte a földön fekvő darabokat. Felvette és egymáshoz illesztette a részeket. A kehely egybeforrt.
Évszázadokkal később a szent ereklyét Rómába vitték. A kelyhet tartó papot villámcsapás érte, de nem halt meg. Egészséges maradt.

Szent Dónát a szőlőhegyek, védöszentje.

Szól hát a harang a Felső-hegyen ismét.

Ugy-e hallod ezt kedves Tóth Jóska, te is Dóczi János ott fenn a magasban. Vagy állítottatok ott is harangot a kókai szőlők védelmére? Dónát püspök segít nektek minden bizonnyal.

Kérjük mi is a szent püspököt, hogy járjon el az Úristennél az érdekünkben, magyar emberek érdekében, hogy ne legyen hazánkban egy talpalatnyi föld sem a tatárjuharok martaléka.

Fordítsa az Úr az ő orcáját erre a kis hazára, a magyar nemzetre hogy a Kárpát-medence, ami az Úr tündérkertje adjon kenyeret minden magyar éhezőnek.
És adjon munkát is a föld többeknek, hogy ne legyen magyar ember a köz kiszolgáltatott robotosa, hanem legyen, lehessen a maga gazdája.

Őrizd meg Úristen ezt a földet, a Te művedet minden gonosz támadástól, hogy teremjen kenyeret, és éledjen újjá a magyar mint a földbe vetett mag, mert a Te munkád gyümölcse vagyunk és a Te kelésed. A Te búzatáblád. Ne legyen árvakelés ez, gazdátlanul kihullott mag, de legyen inkább virágzó és színes termése a Te kertednek.

Szóljon a Felső-hegyi harang, könyörgő, kérő hangja. Találjon meghallgattatást Nálad a Te akaratod szerint legyen minden.

Lehessen e térségnek, a mi falunknak is, Kóka községnek is az Örömódája és hálaadó éneke a most felállított új harang csilingelő hangja.

Helyettünk olykor, de nekünk és értünk.

Gódor András ny. polgármester c. egyetemi docens

Dány 2018 április 24

Cimkék