Itt vagyTartalom / Dányi emlékek 10.

Dányi emlékek 10.


Beküldte buborék - Ekkor: 2018 February 20

Dány nagyközségre vonatkozó rövidített részlet, az 1931-ben kiadott Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára kötetből:

Dányból "A világháborúba bevonult katonák száma: 546, hősi halottaké: 58, hadiözvegyeké: 37, hadiárváké: 94.
A hősi halottaknak 1930. évben Hősök ligete létesítve, a Hősi emlékmű felállítása folyamatban.

A földreform folytán a község igénylői 120 házhelyet, 209 kat. hold szántót kaptak.

ÁLTALÁNOS ADATOK:
Lakosság az 1920. népsz. szerint; 3057 lélek, magyar. R. kath.: 3020, unitárius: 9, izr.: 28. Házak száma: 439. Az 1930. évi népszámlálás szerint a községben 3463 lélek és 487 ház van.

Területe: 7037 kh., melyből a községé: 3408 kh. Szántó: 3525 kh., rét: 172, legelő: 1048, erdő: 1682, szőlő: 285, kert: 80, terméketlen: 245 kh. Erdőbirtok: közös erdő, volt úrbéres: 197 kh., akác 40 éves. Koronauradalom: 1485 kh., akác és 80 éves tölgyfa. Talajviszonyok: fekete agyag és homok. Termények: gabona és gyümölcsök.

Vas.áll.: Isaszeg.
Autóbusz rendszeresen: Dány és Isaszeg között. Kedd és csütörtök kivételével naponta Dányról indul reggel 6 óra és d.u. 4.30-kor. Isaszegről indul reggel 7 óra és este 7.15-kor.
Szállás: Kovács András vendéglősnél.

HATÓSÁGOK, INTÉZMÉNYEK:

Vezetőjegyző: vitéz Bory Arthur főjegyző.
Adóügyi jegyző: Seress Gábor.
Közs. írnok: Soltész Elemér. Közs. bíró: Váczy András. Törv. bíró: Nagy Imre. Pénztáros: N. Váczy András.
Postamester: Rózsa Ilona.

EGYHÁZAK, ISKOLÁK:

R. kath. egyházközség.
Plébános: Semsey Zoltán.
Kántortanító: Nagy László.
Áll. elemi iskola. Igazgató: Horváth József.
Tanítók: Hattyasovszky János, Hattyasovszkyné sz. Radványi Ilona, Morzsányi Ilona, Janda Piroska, Lakner Ernő, Lakner Ernőné, Nagy László, Steiger Erzsébet, Tóth János, Vermes Géza, Vermes Gézáné, Veress Gáspárné.

KÖZEGÉSZSÉGÜGY:

Körorvos: dr. Lakos Gyula.
Körállatorvos: Francz Jakus.

EGYESÜLETEK, SZÖVETKEZETEK, IPARVÁLLALATOK:

Kötelezett Tűzoltóság. Parancsnok: Seress Gábor.
Levente Egyesület. Elnök: Semsey Zoltán.
Gazdakör: Kovács István kezdeményezésére 1930-ban alakult, jelenleg 56 taggal működik. A körnek külön helyisége bérelt házban van.
Elnök: Kovács István.
(Dányon 1868-ban született, iskoláit itt végezte, mely után gazdálkodással foglalkozott. A Dányi Gazdakör megalapítója, és elnöke, képviselő testületi tag.)

„Dányi Tejszövetkezet“:
Jelenlegi átlagos forgalma: 460 liter: ebből Zsámbok 250—290, Szentlászló 150 litert termel. Átvevő: Trochtenberg Fülöp, illetve az Alföldi Tejtermék Termelő Vállalat Budapest.
Vezető: Miklay László.

BETŰSOROS CÍMTÁR:

Asztalosok: Krér Tibor és Sándor

Ácsok: Juhász András, Juhász János, Soós Flórián, Soós András.

Autófuvarozó és autóbuszvállalkozó: Soltész G. János.
(Tóalmáson 1904-ben született, iskoláit Cegléden végezte. Géplakatos - villanyszerelő ipart 1921—1923-ig Mátyásföldön tanult, elektromos ipari tanfolyamot Bpesten, 1922- ben végzett, gépkocsi vezető vizsgát 1925-ben tett, 1929-től helyhen autófuvarozási és autóbusz vállalat tulajdonosa, vállalata Dány-Isaszeg közötti személyforgalmat bonyolítja le).

Baromfikereskedők: Dóczi András, Dóczi Istvánné, Bandur Ferencné, Gódor András, Gódor Péter, Gódor Vendel, Kovács Istvánné, Kovács Józsefné, Koska István, Tóth Andrásné, Tóth Mátyás, Tóth Mihály.

Biztosítási ügynökök: Kelenák Pál, Soltész János, Tóth Pál.

Bognárok: Artinovics Mihály, Sós Imre.

Borbélyok: Tödi Flórián, Menyhárt András.

Cipészek: Falantai István, Hangadi András, Horonosi Lajos, Nagy András, Saszló András, Tóth János.

Cséplőgéptulajdonosok: Kovács Márton, Mecséri Gyula, Soós András, Soós Imre, Soós János, Szekeres István.

Cukrász és cukorkakereskedő: Róth Mórné.

Dohány tőzsdetulajdonosok: Kelenák Pál, Soós András, Szihilla Tamás, Zicsics Mihály.

Földbirtokosok: Csepei István 20 kh., Dány község 365, Dóczi András 20, Dóczi András 51, Dóczi Ferenc 52, K. Lázár János 24, Hattyasovszky János 23, Nagy János 32, Nagy János 21, Oláh János 21, özv. Szabó Sándorné 36, Szekeres Mihály 23, Sződi István 25, Tóth János 24, Tóth András 46 kh.

Fűszer és vegyeskereskedők:
Kovács András.
(Dányon 1892-ben született, iskolát itt végezett, majd gazdálkodással foglalkozott. Mai vendéglőjét 1923-ban, fűszer és vegyeskereskedését 1924-ben nyitotta.)
Soós András.
(Tápiósápon, 1886-ban született, iskolát u. itt és Dányon végzett. Asztalosipart Dányban és Isaszegen tanult, mint önálló mester 1920- tól Dányon dolgozott, 1930-tól vegyeskereskedés, 1931-tól dohány kisáruda tulajdonosa.)
Faibilla Tamás, Hirschl Jakab, Katzburg Jenő, Kovács András, Mlinárik József, Stern Fülöp, Zicsics Mihály.

Gabona- és terménykereskedők: Deutsch Gyula, Szekeres István.

Hentesek és mészárosok:
Lázár István.
(Dányon 1907-ben született, iskoláit itt végezte. Hentes és mészárosipart Vecsésen tanult, 1923-ban szabadult fel, mint segéd Vecsésen és B.pesten dolgozott. Helyben 1924-től önálló.)
Hajdú László, Hlimárik József.

Italmérők, kocsmárosok, vendéglősök:
Kovács István.
(Dányon, 1896-ban született. Kerthelyiség és kuglizóval felszerelt vendéglőjét 1929-ben nyitotta meg.)
vitéz Lázár András.
(Dányon 1890-ben született. Kerthelyiséggel ellátott vendéglőjét 1927-ben nyitotta meg.)
Hirschl Jakabné, Hlimárik József, Kovács András, Stern Fülöp.

Kádár: Balozsovics Lajos.

Kárpitos és kocsifényező: Bakrer János.

Kerékgyártó: Bakrer János.

Kovácsok: Balczer János, Faibilla Tamás, Juracsik György, Kelemák Lajos, Kelemák Sándor, Mecséri Gyula.

Kőmívesek: Baglyas Péter, Kőműves János.

Malomtulajdonos: Hanofer Izidor.

Marhakereskedők: Baglyas János, Fekete Sándor, Csepeli Pál, Hajdú László, Szekeres András, Szekeres József, Szekeres Péter, Szekeres Vendel.

Szabók: Bálint József, Takács Béla, Vér István.

Vitézek: v. Bory Arthur köz. főjző, v. Gódor János földmíves, v. Fekete János földmíves, v. Lázár András vendéglős.

(Az összeírás valószínűleg több vezetéknév elírást is tartalmaz!)

Cimkék