Itt vagyTartalom / Ki volt Gróf Gundaker Thomas Starhemberg? II.

Ki volt Gróf Gundaker Thomas Starhemberg? II.


Beküldte buborék - Ekkor: 2018 January 11

Gundaker Thomas Starhemberg grófGundaker Thomas Starhemberg gróf

Dány falu elöljárósága 1711. év február 26-án jelenti a megyének, hogy Fáy Kata helyett Starhemberg Tamásban tiszteli a földesurát.
A faluban valószínűleg ekkor még állt a fából készült templom, a fő utca közepén. A gróf 1725-ben egy kisszerű kőből és téglából épült torony nélküli templomot építtet a falunak. Ugyanebben az évben egy nagyméretű Szent Jakab oltárképet és egy Szent Anna asszonyt a kis Máriával ábrázoló mellékoltárképet ajándékoz az új templomnak.Egykori mellék-
oltárkép,
Szent Anna és MáriaEgykori mellék-
oltárkép,
Szent Anna és Mária

Elképzelhető, hogy a török előtti „faluhelyi” templomnak mely 1544-ben elpusztult és a későbbi fatemplomnak is Szent Jakab volt a védőszentje, de erről írás nem maradt fenn. Gundakar Tamás gróf megrendelésére készült a kép, vagy esetleg a Spanyolországban alkirályi tisztséget is betöltő Guido von Starhemberg révén került a kép a grófhoz? Mint ismert, idősebb Szent Jakab apostol földi maradványait Spanyolország Galícia tartományának fővárosában, Santiago de Compostelában őrzik.


Egykori dányi Szent Jakab fő-
oltárképEgykori dányi Szent Jakab fő-
oltárkép

Amikor Dány 1711-ben Starhemberg birtok lett, vajon mely családok élhettek a faluban? Telepített-e ide németajkú telepeseket?
A törökök Magyarországról való kiűzése után német iparosok és jobbágyok jelentek meg az országban. A nagy létszámú német katonai helyőrségek fenntartásához szükség volt kovácsokra, fegyver és páncél kovácsokra, szabókra, cipészekre, borbélyokra, pékekre, bognárokra, kádárokra, szekérgyártókra, szatócsokra, mészárosokra és egyéb iparosokra. Dányból a legelső, habsburgok által készített, magyarországi lakossági összeírás 1715-ből származik. A következő lakossági összeírás 1720-ból való. Itt találkozunk először a Menyhárt vezetéknévvel, melyet Menyhárt István családfő viselt. Heves megyében a Meinhardt családnév rövid időn belül Menyhárt-á változott. (www.ungarndeutsche.de/hu/cms/uploads/Heves_ehemalige%20dt%20Siedlungen.doc (lásd: Demjén))
Vajon Dányban (és Tóalmáson) is ez történt? Talán ez a család adta a távol élő gróf helyi tiszttartóját, a falu elöljáróját? Ők voltak a kapocs Dány és a hatvani uradalom közt? A későbbiekben, 1750-ben Menyhárt György családfő nevével találkozunk. Minden bizonnyal ő Menyhárt István leszármazottja. A család német gyökerekkel rendelkezik? A család szőlőtermelésből, borkészítésből és borkereskedelemből tesz vagyonra szert? (Talán iparosok?) Ennek a családnak a szőlő és bor termelése révén alakult ki az egykori dányi pincesor? Bortermelésből alapozták meg vagyonukat? Főként Hatvanban, esetleg Vácon értékesítették borukat? Nem tudni, de hirtelen jött adakozó kedvük, nagyobb és könnyen jött vagyonra enged következtetni.

Gróf Starhemberg Gundakar Tamás 1745-ben bekövetkezett halála után 1746-ban gróf Grassalkovich Antal I. vette meg a hatvani uradalmat. Dány falu is az ő birtokába került. 1750-ben Menyhárt György (valószínűleg az ifjabb) az egykoron Kókára vezető út mentén emelkedő domb tetején, annak bal oldalán Szent György tiszteletére kápolnát építtetett. A kápolnát az 1712-ben pusztító pestis járvány emlékére építteti, Szent György tiszteletére szentelik fel. A kápolna 38 évvel a pestis járvány után, Starhemberg gróf halála után 5 évvel épül meg. Grassalkovich Antal I. ekkor még csak négy éve birtokosa Dánynak.

Stahremberg családi címerStahremberg családi címer

A Starhembergek családi címerében a karmait kinyújtó sárkányt láthatjuk. 1732-ben Szent György és Fidél napján Hatvanban - a gróf birtokán - a kapucinusok kolostora mellett templom alapkő letételére került sor. A templom patrónusaként, a gróf halála után egy évvel 1746-ban (sárkányölő) Szent György helyett Szent Fidélt hagyták meg.
A dányi kápolna helyi építtetője a György keresztnevet viselte. Az építtető a kápolnát miért Szent György tiszteletére ajánlotta? A kápolnát egyes források szerint az egykori „faluhely” templomának köveiből építették, más források szerint a Dányhoz közeli Szentkirály puszta templomának köveiből. (Az 1961-es Szentkirály pusztai templom ásatásoknál tégla és habarcs törmeléket találtak.)
Szentkirály lakosai 1559-ben még adóztak a törököknek. Talán valamikor a 16. század végén-17. század elején tűnt el a falu és vele együtt temploma. Lehet, hogy a szentkirályi templom is Szent György tiszteletére volt felszentelve? Ki tudja?

Buborék

Cimkék