Itt vagyTartalom / Ímé a csillag /második rész/

Ímé a csillag /második rész/


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2017 December 13

/folytatás/

A csillagok járása nagy király születését igéri. A fényes csillagutat kell követni, hogy a király születésének helyszínére érjünk -vélik a babiloni mágusok.

".... a csillag, melyet napkeleten láttak, vezette őket." Ezt írja Máté Evangéliumának 2,1 - 12 szakaszában.

Babilónia messzire van Jeruzsálemtől. Hegyek, völgyek, dombok, folyók és síkságok váltogatják egymást az útrakelőknek. Teve karavánok alakítják a kereskedelmi útvonalakat. Jó ezeket követni mert egyedül járva, póruljárhat az ember.
Sokféle nyelven sokféle beszéd hangzik. Valós és kitalált rémtörténetek váltják egymást. Nem kis izgalmat okoznak ezzel.
És eltűnik a csillag is amit követnek!
Elvesznek a tájékozódási pontok, kétségektől kísért út lesz a horizont.
Pedig éppen most lennének ezek a legfontosabbak. Időre mennek!

Jeruzsálem Júdea fővárosa.
Királyát, Nagy Heródest kedveli a császár.
Gyorsan híre megy az idegenek érkezésének, akik egy születendő király helyét keresik.
Fülébe jut ez Heródesnek is. Gyorsan dolgozik a besúgók serege.
Megretten a zsarnok király a hír hallatán.
Hát nem lehet soha megnyugodni a trónkövetelőket illetően? Pedig most végeztette ki két fiát az edomita és zsidó származású anyjukat, az ő feleségét, akit valaha szeretett.

Gyertek majd vissza -mondja Heródes a vándoroknak- ha megtaláljátok ezt a nagy királyt. Szeretnék majd én is elmenni, hogy hódolatomat fejezzem ki neki -hazudja ravasz képpel.

A három ember útja Betlehem felé tart. Nincs ez messze a fővárostól, csak olyan nyolc kilométerre talán, déli irányban.
Váratlanul újra látják az eddig követett csillagot, melyet szülőföldjükön figyeltek meg először, annak esti felkeltében.
Határtalan öröm lesz úrrá rajtuk.

A csillag, melyet edig követtek, mögöttük van, majd megelőzi őket és az ég egy pontján megáll.
Betlehemre veti fényét, majd visszafordul.

Három babiloni ember megilletődve áll Jézus bölcsőjeként használt jászol mellett. Hát ez a nagy király akit keresnek?
Hogyan is értek ide? Ismerték az ég vándorainak koordinátáit. Tudták és megfejtették a próféták üzeneteit, hogy király születik Júdeában. Ebben a "balhés" országban, annak egy kicsi városában.

A fény útját követték. És a sugallatot, melyet Istentől kaptak.

Három király lett a nép hitében a három babiloni emberből.
A világos bőrű Gáspár a fehérembert, a barnább Menyhért az ázsiait, a fekete Boldizsár, Afrikát jelképezi.

A Nagy Király, a Föld minden lakójának megváltására született meg a betlehemi istállóban.

De mi hát ez a titokzatos csillag, mely megjelent az ég boltozatán, aztán eltűnt az ember szeme elől.

Kepler és mások tudásában van a megfejtés.

A Napnak kilenc bolygója van. Nincs önálló fényük. A nap fényét verik vissza.
A mi Földünk a harmadik bolygó, a Naptól való távolságot illetően.

A Jupiter és a Szaturnusz, az ötödik és a hatodik. Ezek királyi bolygókként vannak számon tartva,még az istenek korából.

A nap körül keringenek a bolygók -mint tudjuk.

A Jupiter és a Szaturnusz pályája bizonyos időben egybeesik, a két bolygó együtt áll, úgynevezett konjunkció jön létre.
A tárgyalt időben, Jézus születésének idején is így történt. Ekkor e két bolygó a Halak jegyében állt és a születés idejének környékén a Zodiákus /Állatöv/ fénykúpjának a csúcsát foglalta el. Ez rendkívül éles fényt eredményezett.

Ez vezette a mágusokat, akik a csillagászat törvényeit összevetették a próféciákkal, Isten sugallatát is elfogadva, jutottak el Betlehembe, a földre szálló Isten, emberi testben való megszületésének tanúi lehettek.

Ha szokatlan is, de nem rendkívüli jelenség a Jupiter és a Szaturnusz konjunkciója, együttállása.
Látható volt ez 33 évvel később is, Jézus halálakor, de ekkor már e két bolygó nem a Halak, hanem a Kos jegyében volot. Ez kevésbé erős fénnyel járt és rövidebb ideig is tartott.

Nem üstökös volt a Betlehemi csillag, nem is egy új Szupenova vagy más, ami azóta az emberek fantáziáját izgatták.

Az egyházatyák szerint Betlehem fölötti csillag, a Messiás Csillaga volt és nekünk éppen elég ez ahhoz, hogy az igazi fény megjelenésébe, Jézus megszületésébe helyezzük hitünket, éljük életünket.

Az ég és Föld törvényei Istentől valók.
Ő határozza meg mindennek idejét és módját. Soha nincs ez fordítva.

Istenben nincs homály, benne minden új fényt kap.

Karácsony szent ünnepére világítsa meg lelkünket is a betlehemi csillag valódi fénye, Jézus Krisztus születése.
Adjon minden igaz embernek boldog karácsonyt, Isten- és emberszeretetben megnyilvánuló szép ünnepet.

Ezt kívánom nektek, igaz, felebaráti szeretettel.

Gódor András

Cimkék