Itt vagyTartalom / Gyöngyöm

Gyöngyöm


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2017 November 26

Sokat és sokáig gondolkodtam, hogy megírjam-e ezt a cikket.
Nem a végkövetkeztetés miatt, hanem azért, mert a cikk végén előhozakodó véleményem megalapozására indokoltnak látom ezt, de egyben az idézetet illetően személyesen érintett is vagyok.

Még mielőtt leírnám javaslatomat, közzé teszek egy nekem íródott levelet.

Nem teljes terjedelemben teszem közzé, kihagyom azokat a részeket pontokkal jelezve, ahol ennek a levélnek az írója -bevallom, nagyon jóleső érzéssel vett- személyes tulajdonságokkal és köszönettel illet engem.

Nem akarok az öndicséret és az önteltség eléggé el nem itélhető hálójába kerülni.
A levél tehát ami nekem íródott közel husz évvel ezelőtt csak annak a felvezetése és bizonyítéka, sőt nyomatékosítása, amire javaslatot teszek.

A Gyöngyöm egy név. Valós személy a viselője. Személynév de lehet akár egy tulajdonlás szépen kifejezett módja.
Ebben az esetben mind a kettő.

Kovács István tanár, tanító- kántor a legelsők egyikeként lett pedagógus ebben a községben az itt születettek közül. Talán a legelső is.
Istvánkának szólította őt a vele közel egykorú tanári kar és így nevezte őt a hozzá közel állók serege is.
Nekem ő "Pista bátyám" volt és -megtiszteltetésül- tegezhettem is.

Kovács tanító úr, tanár úr, igazgató úr feleségét így szólította: Gyöngyöm.
Mi Gyöngyi néninek hívtuk és így mindenki is, aki tőle fiatalabb volt.

Gyöngyi néni polgári neve, mely az anyakönyvben jegyeztetett, Szarvas Vilma.

Őt ünnepeltük ezelőtt közel husz évvel.

Következzék tehát a közzé tenni szándékozó levél-részlet.

"Kedves jó Andráskám!
Végre annyira összeszedtem magam -úgy testben, mint lélekben, hogy íráshoz kezdjek.
S ezúton is kifejezem köszönetemet azért a hallatlan nagy szeretetért, tiszteletért, amelyben részesítettetek. ........
Igaza van Klárikának, aki velem együtt végig sírta azt a csodálatos ünnepélyt, s most is azt mondja: szeretné világgá kürtölni, hogy van még egy országban olyan kedves, hálás falu s a benne lakó drága emberek, akik akkora szeretetben és megbecsülésben részesítik öreg, 82 éves tanítójukat, nevelőjüket. Bárcsak a drága jó Istvánkám megérhette volna ezt az örömet és boldogságot, aki oly nagy szeretettel viseltetett nem csak a drága Tantestület, de az egész falu iránt. .........
Nagy szeretettel és hálával mondok köszönetet .... és drága Munkatársaidnak, akik oly aranyosan segítettek e felejthetetlen nap megünneplésében, megrendezésében.
S kö
szönetet mondok mindenkinek, akik megtiszteltek jelenlétükkel. .....
.....nagy szeretettel csókolunk és ismételten mindent köszönünk.
Öreg tanító nénitek

Nem a teljes levél ez, mint mondtam,de néhány dolog jól látszik belőle.
Elsősorban az, hogy milyen nagy szeretettel és megbecsüléssel viseltetett Gyöngyi néni a községünk iránt és ezen belül, munkahelye, az iskola és a tantestület iránt.

Mily nagy szíve volt, tanítói szíve és ragaszkodó lelke a családhoz, az emberekhez.
Mi tudjuk, hogy Isten-félő ember volt, aki azokban a nehéz időkben sem mulasztotta el a rendszeres templomba járást. És milyen toleráns, együttérző volt vele a tantestület is, a község politikai-társadalmi vezetősége is, hogy akkor, amikor megtiltotta a rendszer egyes köröknek a vallásuk gyakorlását, Gyöngyi néninek ezt nem rótták fel. Ez is egy arculati jegy a község részéről, melyet nem szabad elfelejtenünk!

Nem kellene elrontanom talán a saját hangulatomat sem, hogy leírom: ma, egy értékét vesztő, anómiás, vagyis normaszegő világban élünk. Ezt csak nemes cselekedetekkel és magatartással tudjuk ellensúlyozni, kiűzni magunkból.

Ma egy hete a 9 órás szentmise a 60 évvel ezelőtt végzettek hálaadó és emlékező miseszándéka is volt.

Erre utalok vissza most.

A beszélgetés során Lázár Juliska, gimnáziumi tanár, aki ennek az osztálynak egyik tanulója volt, említette meg a következő javaslatát, ami miatt ez az írás megszületett:

Azok a bátor, életükben PÉLDAMUTATÓ közszolgálatot teljesítő emberek,- és itt nevesítette a Kovács házaspárt mint tanítókat, az Illés házaspárt úgyszintén ide sorolandó Fabó tanító néni és családja is,a községháza bejáratánál lévő emlékfalon KAPJANAK HELYET, hogy lássák az emberek, ez egy hálás, értékükre vigyázó falu, aki ellenáll -ahogyan bír és ahogyan lehet- a világ értékveszejtő törekvéseinek és a legjobbak, a legkiválóbbak példája lebeg szemük előtt minduntalan.

Megjegyzem, hogy Dr Weisz Mátyás orvos táblája már itt van. Ez is egy polgári kezdeményezés volt, mégpedig Szekeres István zenész ötlete és sokrétű munkája révén valósult meg.

A Dányi Sebestyén Népfőiskola FELVÁLLALJA azt, hogy újabb név vagy nevek felkerülésére az Emlékfalra megtörténjen, ha ennek elhelyezésére engedélyt kap az önkormányzati képviselő TESTÜLETTŐL

Egyben FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ A SEBESTYÉN NÉPFŐISKOLA arra,

hogy tegyen javaslatot a község polgári rétege egyrészt -indokolással- a megörökítendő személyek neveire és alkossa meg az önkormányzás, vagyis a falu egésze, ami több mint egy választott testület, így a legmagasabb szintű demokrácia intézménye is egyben, azt a szabályzatot, ami ezt a folyamatot automatikussá, vagy keretekben foglalttá teszi.

Megszólítunk hát, hogy Te is megszólíthass!

Cimkék