Itt vagyTartalom / Ükumené /második rész/

Ükumené /második rész/


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2017 January 17

Hétfőn este hat órakor a zsúfolásig megtelt Gödöllői Szentháromság templomának szentélyébe vonult nyolc pap, a város különféle vallási felekezeteinek képviselői. Két plébános, egy perjel és kisegítő papok, lelkészek.

Az énekkar /gitárok kiséretével/ szép összhangzással énekelte a jelenlevők bekapcsolódásával a Misericordias Dominus kezdetű éneket /Irgalmas Istenünk.../ mely az Isten-tisztelet kezdetét is jelezte.
Az ökumenikus összejöveteleken a katolikus templomokban sincs szentmise.

Mindig van egy ember, egy pap aki a "főszereplő", aki Igét hirdet. Ez most Albert Gábor volt, az evangélikus lelkész.

Albert Gábor igen szuggesztív ember. Jó szónok, megnyerő, szimpatikus.
Igehirdetésében két kulcsszó volt. Az egyik a program szó, a másik a vállalás.
Martin Luther King vértanú hitszónokot idézte beszéde elején, aki azt mondta, hogy bárki dolgozhat bármely munkakörben, azt csak tökéletesen teheti. King példájában az utcaseprő embert említette, akinek úgy kell a feladatát ellátni, mint ahogyan Michelangeló festett, vagy Beethoven komponált, vagy Tolsztoj írt. Azaz tökéletesen. Az ilyen emberre mondják: "volt az utcánkban egy utcaseprő, az igen derék ember volt".

Saját élete példáját is felhozta bizonyságul a program

és vállalás összhangjára, Istentől való küldetésre.

Az énekkar a "népekkel" együtt Taizé- énekeket énekelt. Kellemes volt és egyben szívmelengető együtt mondani a más felekezetű testvérekkel a sok szép éneket, köztük a Laudate Dominus omnes, gentes Alleluját a Ne félj, ne aggódj kezdetű éneket is, mert mindegyik Isten közelségét, az Isten jelenlétét és az életünket befolyásoló örök találkozáshoz vezető utat mutatta meg.

A Gödöllőn tartott összejövetelek este hat órakor kezdődnek és kb egy óra hoszat tartanak.

A program:
Hétfő Szentháromság templom

Kedd Máriabesnyő Bazilika

Szerda Baptista imaház / a Mol kút mellett van, Szada irányába menet/

Csütörtök Görögkatolikus templom /Kazinczy körút, a temetővel szembeni lakótelep/

Péntek Református templom /a Főtéren/

Szombat Evangélikus templom / Petőfi tér, /

Cimkék