Itt vagyTartalom / Hárman voltak-e a "háromkirályok"

Hárman voltak-e a "háromkirályok"


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2016 December 20

Jézus Krisztus születésének idején rendkívül fejlett volt a "Folyamköz" lakta vidék, vagyis a Tigris és Eufrátesz környéke. Volt itt egy nagy ország, Babilónia, ahol a csillagászat, a matematika, az építészet mai szemmel nézve is bámulatos fejlettségről tanúskodik.

Lapozzuk föl a Bibliát, olvassuk el Dániel próféta könyvét és sok dolog érthetővé válik számunkra arról a korról.
Maga Dániel is, a zsidók babiloni fogságának idején gyermekkora óta itt élt zsidó származása ellenére a király közvetlen közelében . Az álomfejtés fontos volt a királyok számára, Dániel ebben is jeleskedett. Negyven éven át volt a babiloniai királyok nélkülözhetetlen embere.Az egész birodalomban őt tartották a legnagyobb mágusnak, hogy mennyire tiszelték, bizonyíték rá, hogy neki, mint héber embernek, egyedül emeltek díszes síremléket, mely ma is látszik Susa romjai között.
Dániel, isteni kinyilatkoztatásra hivatkozva, leírja az évek számát a Messiás jöveteléig és Jeruzsálem pusztulásáig. /Jézus többször hivatkozik Dániel jövendölésére, ami az ő eljövetelével be is teljesedett. Jézus egy alkalommal elsiratja Jeruzsálem pusztulását, és ez Kr u 70-ben meg is történt./

Dánielt mágusnak, sőt főmágusnak tartották. Ez azt jelenti, hogy a jóslásokban kiemelkedett, a tudományok terén pedig kimagasló volt.
A babiloni mágusok gondosan őrizték mesterüknek, Dánielnek szavait a Messiás eljöveteléről. Különösen a csillagok járásának idejét és törvényeit.

Nem csak izraelita próféták, de az asszír-babiloni Bileám /Bálám/ látomása is a Messiás eljöveteléről vonatkozik: "csillag kél fel Jákobból, jogar sarjad Izraelből. Jákob felkelő csillagát a Messiás eljövetelére vonatkoztatták az ószövetségi írásrudók is. A keresztények Krisztus jelét látták ebben, egyrészt valóságos csillagra gondoltak, mint a Megváltó születésének égi jelére.
Jeromos, a Biblia első latin fordítója azt mondja, hogy Máté evangéliumában szereplő mágusok Bileám utóda voltak, mint mesterségének és jóslatának örökösei.

Minden jel arra mutat, hogy a Betlehembe látogató "háromkirályok" a babiloni Marduk szentély papjai voltak. Tudós emberek, akik ismerték a próféták jóslatait és tájékozottak voltak a csillagászatban is.
Nem zárják ki a tudósok azt sem, hogy a "háromkirályok" egyike júdai származású volt és nincs kizárva az sem, hogy mindegyik vérrokonságban lehetett Izrael valamelyik, Babilóniába egykor száműzött törzsével.

Cimkék