Itt vagyTartalom / Évezredes kultúrák találkozásának mezsgyéjén

Évezredes kultúrák találkozásának mezsgyéjén


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2016 December 08

A társadalmi mozgásformák legelemibb formája a népvándorlás.
A kultúra egy népnek az a sajátságos vonása, jellemzője, kincse, ami áthagyományozódik az egyik emberről a másikra, egyik csoportból a másikba, egyik rétegből egy másik rétegbe.
De nem csak hagyomány útján terjed és erősödik, hanem a cselekvés útján is, aktuálisan megjelenik és formálódik, bővül és felejtődik. Olyan állandó kísérője az embernek a maga kultúrája, hogy szinte genetikai kódokká rögzül és mint a faj tulajdonsága, vagy a faj egy elemének tulajdonsága, az öröklés szabályai szerint megy tovább.

A nép és kultúra sokszor azonos módon neveződik meg. Pl ha azt mondjuk, hogy zsidó, akkor éthetjük alatta egy ország népét vagy ehhez tartozó egyedet de érthetjük alatta a vallást is.

Ha azt mondjuk, iszlám, akkor feltűnik bennünk a mohamedán.

Az azonosság vallás és nép között nem mindig érhető tetten. Vannak zsidók akik nem vallásosak és vannak keresztények akik pl nem katolikusok.

Az iszlám világvallás. Mint a zsidó vallás vagy a kereszténység.
Ezek kultúrális tartalma hol egyező, hol elválik egymástól.

Mindhárom vallás Isten-hívő. Az iszlám vallás ősatyja Ábrahám, miként a keresztényeké, és a zsidó vallástörténetben is jelentős személyként van számon tartva.

Az emberek viselkedését a vallás meghatározza.
A túlzások elferdítik a hit üzenetét és szélsőséges magatartáshoz is vezethetnek.

Az iszlám itt van Európában. Ide költözött. Ezt a szándékát az utóbbi néhány év tovább erősíti.

Mit kell erről tudni?

Erre ad választ Dr Rostoványi professzor előadása szombat délután a Szent Imre Ifjúsági Házban.

Az előadás pontos ideje és helye:

2016 december 10-én délután négy óra, A Szent Imre téri Ifjúsági ház.

Miden érdeklődőt várunk a bizonyára színvonalas és izgalmas előadásra és ezt követő beszélgetésre.

Cimkék