Itt vagyTartalom / Sursum corda /Emeljük fel szívünket/

Sursum corda /Emeljük fel szívünket/


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2016 November 27

Advent van. Advent első vasárnapjára ébredtünk.

Venio /venire, veni ventum/ a jönni ige teljes grammatikai alakja.
Adventus Domini annyit tesz, mint az Ur eljövetele.

Milyen csoda történt Betlehemben! - mondják az így-úgy magyarázók Krisztus Urunk születését.
Semmilyen csoda nem történt. Az Isteni akarat beteljesülése történt. Ez nem csoda, hanem a megváltásunkra világra jött Isten első földi momentuma. Az első gyötrelmes vállalkozása az emberi természetnek a születés.

Az ember születését, világra jöttét megelőzi a fogantatás.
Az Isten-ember esetében ez szeplőtelenül történt. Az Isten akaratán, szándékán nem lehet szeplő. Nem lehet folt.

Különféle nézetek vannak a világban az Istenről. Még azok számára is lehet ez téves, akik hiszik az Istent. /Aki nem hiszi, annak nincs joga szólni a témához./

Úgy vélik egyesek hogy az Isten és a világ, két különböző dolog. Két, egymástól független szubsztancia. Ez az un deista nézet hamis.

Mások azt gondolják, hogy a világjelenségek összessége, valamiféle általános magánvaló az Isten. Ez sem állja meg a helyét. Ez a panteista szemlélet is hamis.

Az Isten ugyanis abszolut, vagyis tökéletes. Rajta kívül nincs semmi. Az Istennek végtelen hatalma van, mely végtelen irgalommal párosul.

Jézus istenemberi születését is csak ebből a végtelen hatalomból és irgalmas cselekedetből vezethetjük le.

Ha elkpzelünk magunk előtt egy kör formációt, akkor ezt elnevezhetjük mindenségnek, melyben Isten van a világ összes jelenségével. Azt is mondhatjuk, hogy ez a lét. A valóságos lét.
A valóságos lét t e l je s s é g é -ben, amikor beteljesedik az Idő /Plenitudo temporis/ megszületik az Istenember, Jézus, akinek küldetése emberi természetének halálával vagyis a mi megváltásunkkal fejeződik be.
Mi a beteljesedés? Mi a teljesség? A beteljesedés az az Isteni akarat amikor az Ige megtestesül. Amit imádkozunk az Ur Angyala-ban "és az Ige Testté lőn és miköztünk lakozék".

Elmondhatjuk az Istenember Jézusról, hogy egyedi, sőt nem csak egyedi hanem egyszeri is, aki nagyon is személyes /személyünkhez kötődő/ és valóságos, amelyben az Isteni és emberi jelen van, de szabadakarati alárendeltségben van benne az ember az Istennek /"legyen úgy ahogy Te akarod", .

Krisztusban megjelenik az ember mellett az Isten, úgy mint szeretet, úgy mint irgalom és úgy mint jóság. /A szeretet, az irgalom és a jóság lelke/

Nagy mysteriumot ünnepelünk az elkövetkező napokban, hetekben. Méltóvá, úgy tudunk lenni ha kicsi kis életünkben az Advent idején még fokozottabban megpróbálunk ebbe a magasságba felkapaszkodni, hogy minél többet értsünk meg Jézus Krisztus földre szállásáról és megváltásunk idejéből.

Célszerű m ég többet olvasni jeles vallásbölcselők írásaiból és gyakorolni azt a menetet /edzésbe lenni!/ mely Istennel való találkozásunkhoz vezet el bennünket.

Cimkék