Itt vagyTartalom / És a keresztényeket ki védi meg...... cikkben helyesbítés

És a keresztényeket ki védi meg...... cikkben helyesbítés


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2016 August 06

A cím alatt közölt cikkben egy helyesbítést szeretnék végezni, elnézést kérve az olvasótól a téves közlés miatt.

A kereszténység, zsidó vallás és az iszlám közös gyökere nem Jákob ősatya, hanem Ábrahám. Pontosítsunk tehát! Izmael, Hágár fia Ábrahámtól és Izsák is fia akinek anyja Sára, Ábrahám felesége. Az iszlám hagyomány szerint, Izmael az arabok ősatyja. Sírját Mekkában őrzik.
Izsák fia Jákob és ikertestvére Ézsau /az elsőszülött/ de Isten tervei sokszor kifürkészhetetlenek, amint látjuk ezt a Teremtés Könyvének idevonatkozó szakaszaiban.

Cimkék