Itt vagyTartalom / Tisztújító közgyűlés

Tisztújító közgyűlés


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2016 April 24

Április 22-én tartotta közgyőlésen elnököt választott a Magyar Népfőiskolai Társaság, habil. Dr Szigeti Tóth János intézetvezető főiskolai tanár személyében.

A felügyelő bizottság elnöke Harasztosi Sándor lett, a bihar népfőiskola küldötte, az etikai bizottságot pedig Thurócziné Dr Veszteg Rozália vezeti, aki a Szolnoki népfőiskolát képviselte.

A közgyűlés mintegy vezérgondolatként, Kodály Zoltán szavait választotta: " ...minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud".

Az elnökség egyik alelnöke Nagy Júlia lett, a Budapest Környéki Népfőiskola jelenlegi elnöke. A BKNSZ-t Pest megyei, Komárom megyei és Nógrád megyei népfőiskolák hozták létre Surányban 199O-ben. Első elnöke Rhétey Prikkel L ajos volt, akit Kemény Bertalan követett. A Szövetség harmadik elnöke Gódor András volt /ma tiszteletbeli elnök/.

A közgyűlésen megjelent meghívott vendégként Tom Norring, Dánia magyarországi nagykövete és prof. Solymosi Frigyes akadémikus.

A nagykövet előadásának -vagy inkább a vele folytatott beszélgetés- témája: Dánia polgárai boldog emberek. Alcím: Egy működő demokrácia példái.
Mitől boldog a dán polgár? Néhány jellemző példával így foglalta össze a nagykövet:
- Dánia befogadó ország, együttműködő és szolidáris
- Dániában a közéleti demokráciát nem befolyásolja, hogy a kormány éppen kisebbségben vagy többségben végzi dolgát. Ez azért ven, mert az egyeztetés minden fontos kérdésben és a törvények meghozatalában a pártok között, a civil társadalommal, érdekvédőkkel és szakmai szervekkel, intézményekkel zavartalan, ezért a törvényeket majdnem száz százalékosan fogadják el.
- A dán társadalom hatékony, kevés az üresjárat határozott céloknak elérésére törekszik.
- Dánia gondoskodó állam, ingyenes oktatással, egészségüggyel és szociális biztonsággal, melyet az adókból finanszíroz.
- Dánia biztonságos állam,mert alapjait a szabadság megteremti, a gazdagság garantálja gyermeknek, betegnek, idősnek egyedülállónak, munkanélkülinek egyaránt.
- Dánia büszke arra, hogy a népfőiskolai mozgalom hazájaként és elidítójaként ma is széleskörűen élvezi a népfőiskolai mozgalom adta értékeket. Ilyen például az élethosszig való tanulás vagy a rugalmas képzés, a hagyományok tisztelete.
- Dánia az EU egyik kiegyensúlyozott és gazdaságilag erős, szolidáris országa, elfogadja az Unió alapértékeit és nem jár egyetlen probléma megoldásában sem külön utakon.

Solymosi professzor úr előadása valójában legújabb könyvének bemutatása volt, melyet Egy kutató küzdelmei a szocializmusban és a demokráciában címmel írt.
Örömmel hallottam, hogy anyai ágon rokon Ugrin Józseffel, aki a KALOT egyik megalapítója volt. Józsi bácsi Dányban is járt 1989-ben, néhány napig a vendégünk volt és segített létrehozni a helyi népfőiskolát amit akkor II Rákóczi Ferencről neveztünk el és amnek folytatója a "Sebestyén".

Mivel nem csak olvastuk, de szívünkbe is véstük Kodály Zoltán fent idézett szavait, megerősödtünk abban, hogy továbbra is szeretnénk hasznára lenni embertársainknak és szolgálni hazánkat, bár a népfőiskolai ég elég zord felettünk, folytatjuk munkánkat. Ennek élő bizonyítéka volt, hogy hazafelé jövet élénk vitát folytattunk egymással a jövőt illetően.
Meggyőződéssel valljuk, hogy sokan szeretnek és szeretnének Kodály Zoltán szavainak megfelelni, ezért mint ennek egyik megvalósítási terepét, a helyi népfőiskolát mindenki számára nyitva tartjuk.

Cimkék