Itt vagyTartalom / ..........falun élni, tartalmas és magasszintű életminőséget jelent

..........falun élni, tartalmas és magasszintű életminőséget jelent


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2016 February 22

Ennek a cikknek az a célja, hogy kifejtsem azt mire gondoltam amikor a falun élők magaszintű életminőségéről szóltam az előző írásban.

A falu, mint magasszintű életminőség színtere azt jelenti, hogy az ember olyan környezetben él ami meg tudja mutatni neki az élet teljességét. Itt nem un. infrastruktúrális fejlettségről van szó vagy elsősorban nem erről, de ezt sem szabad kizárni sőt a törekvések egyik céljává kell tenni. Nem utakról, járdáról, intézményekről, művi alkotásokról elsősorban, mert ha ezt néznénk, akkor nem életminőségről hanem életkörnyezetről, vagy egyszerűen környezetről, városodásról, városiasodásról, urbanizációról kellene szót ejtenünk. Ezen utóbbi az életminőség része ugyan, de nem azonos azzal. Az életminőség az élet teljességét láttatja meg, ebbe helyezi az embert, ez lesz elsődleges mozgástere, függetlenül a művi világtól.
A falusi környezet a természet értékeit nyújtja, az emberi munka ezt tárja fel.A természet értékei olyan kapott kincsek melyekért nem kell megdolgozni mert ajándékok és önmagukon túlmutatnak. Ezek a kincsek az ember számára életének határai közé vannak sorakoztatva melynek birtoklása /tudása, tapasztalása, felhasználása stb/ időnélküliségra utal. Örökké tartó realitások, nem köthetők egy, csak egy időre vagy korra, emberre vagy embercsoportra. A teljesség valójában tér- és időnélküliség, azt senki el nem viheti, ki nem sajátíthatja csak magának. Ugyanakkor ez az örök érték hagyja, hogy az ember használja, éljen vele, éljen benne és belőle. Ez az érték el nem fogy mert szellemi erőkön nyugszik és miként maga az ember, ez is, ez az érték is, mint természeti környezet teremtmény, része a Teremtésnek. A tulajdonos a Teremtő aki ma is kormányozza az általa teremtett világot.

A falu úgy ajándéka az Úrnak, hogy a benne lévő emberi léptékű mozgások miatt szinte állandó lehetőséget teremt a szeretet fogalma alá eső egyéni és közösségi élet gyakorlására. Lehetőséget teremt arra is, hogy az ember teremtsen, alkotó munkát végezzen. Hogy óvja és védelmezze a természetet mint teremtésvédő és ezekkel is az Úr közvetlen munkatára legyen a teremtésben.

A falu olyan hely, amelynek minden pontjáról a templom tornya látszik. A falu templomának tornya, mint égre mutató felkiáltó jel, tudomására hozza a rápillantó embernek, legyen tisztában a hely szellemével. A hely szelleme az, hogy lehetővé vált a teljes életre való törekvés amit az ember nem magában, hanem Jézus Krisztus segítségével érhet el.

Cimkék