Itt vagyTartalom / Társadalmi változások és következményk 3

Társadalmi változások és következményk 3


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2016 February 03

Évszázados, évezredes tapasztalat, hogy a termőföld most is ott van ahol elődeink idején volt. Ebből az következik, hogy ott is fog maradni. De következik az is, hogy a vidék fogja ellátni mezőgazdasági terményekkel, termékekkel a várost. Hát akkor miért ne látná el saját magát a szükségessel saját maga, a vidéken élő ember. Ha megteheti.
A továbbiakban azt foglaljuk össze, hogy milyen segítséget várnak azok községünkben, akik valóban szeretnének mezőgazdasági termékeket előállítani saját maguknak és másoknak is, piacra, helyi keresletet kiszolgáló helyi vagy térségi piacra termelve.
Hála istennek nem halt még ki községünkben a mezőgazdasági munka szeretete. Sőt vannak fiatalok -dicséretes módon- akik kifejezetten szeretik ezt a munkát végezni. Iskola mellett, tanulás mellett is, vagy fiatal mezőgazdasági vállalkozóként amit nem lehet eléggé hangsúlyozni és dicsérni. Hogy ez kevés, néhány fiatal csupán? A kovászból is kevés kell, hogy megkelessze a kenyeret. Apostolból is kevés volt, egy tucatnyi és ma több milliárd keresztény él a Földön. Ne legyünk kicsinyhitüek és ne zárkózzunk el a segítség elől. Milyen segítséget kérnek a mezőgazdasági kisvállalkozást is szívesen végzők. Mint fentebb, előző cikkünkben írtuk, az önkormányzattól és a központi kormányzattól.

A segítségre mindenki rászorul. Ezek között is kiemelhető, a községünkbe költözők, a fiatalok és a nagycsaládosok.
A mi dolgozatunk, ami alapján ezeket a sorokat leírjuk, tehát nem a "levegőbe beszélünk", azt emeli ki, hogy kellene a faluba egy főállású mezőgazdasági végzettségű szakember, aki mind praktikusan, a gyakorlati megvalósításban, mind pedig a szervezésben kéznél tudna lenni. Fogjuk fel az egészet úgy, hogy a dányi mezőgazdaság, a kistermelés viszonylatában beteg. A betegnek orvosra van szüksége.
Mi legyen azokkal akik dolgoznának a termőföldön de nincs földjük. Ezeknek adni kell. Mondjam, hogy hogyan, hogy miből?
Elég annyi, hogy ez az igény kielégíthető lenne.
Ne legyen még egy zsebkendőnyi terület sem parlagon! örök igazság, hogy csak a szegény tud pazarolni. Mi pedig szegények vagyunk. Legyünk hát gazdagok! Lélekben, segítőkészségben, az elvégzett munka örömében.
Ne a gaz verje fel az üresen hagyott házak kertjét, itt-ott.
Vetőmagot is lehet juttatni azoknak akik erre rászorulnak. És ez nem csak a cigányokra vonatkozik. Van más rászorult is, aki ráadásul még dolgoni is szeretne.
Meg kellene szervezni a mezőgazdasági tudás megszerzéséhez szükséges képzést, tanfolyamot. A munkavégzés is tudás. A munkakultúra az egyetemes kultúra és a helyi kultúra része.
El kell hitetni az emberekkel, hogy nem úgy áll a dolog mint a szocializmusban vagy a kapitalizmusban -mert a kettő munkakultúrája, termelési módszere egy és ugyanaz- a kicsi is lehet érték. A különleges is lehet érték. A semmiből valamit csinálni is lehet érték.
Vissza kellene állítani az iskolai helyi képzésbe, helyi tantervvé kellene tenni a mezőgazdasági képzést. Gyakorló kertet, mintakertet kellene létrehozni.
Már most, a termalés megkezdése előtt a feldolgozásról és a helyi különlegességről is kellene gondolkodni.
Fontos a termőföld, fontos az istálló, fontos a feldolgozás, fontos a tudás, de fontos a házi munka is A házi munka is tudásalapú tevékenység melynek mérhetetlen sok változata van. Mi mindent lehetne a gazdasszonyoknak végezni! Mi mindent
lehetne kézi munkában alkotni!
Össze kellene kötni a kistermelést -akár- a gyógyítással. Ez egy külön fejezet amiről sokat kellene beszélni és ezt meg kellene tanulni.
Azon is kellene töprengeni, miként lehetne a falusi turizmust gazdagabbá tenni községünkben. Nem az unalomig szajkózni mások ebbéli üzenetét amiből eddig sem lett és ezután sem lesz semmi. Ha van hungarikum, talán van dányi specifikum is. Meg kell szólaltatni az embereket, létrehozva -képletesen- a szólásszabadság piacát.

Sok veszély fenyeget bennünket. Mérhetetlenül sok. De az egyik legnagyob veszély minden bizonnyal az, ha saját magunk ellenségei vagyunk. És mi ez az ellenség. Az, ha úgy bízzuk rá magunkat másokra, hogy egyben kiszolgáltatottjai is leszünk.

Cimkék