Itt vagyTartalom / Egy ma érkezett levél!Csak, hogy mindenki tudja!

Egy ma érkezett levél!Csak, hogy mindenki tudja!


Beküldte detto - Ekkor: 2008 February 14

2008.02.13.

Küldjétek el minden ismerősötöknek, ha nem mennek el szavazni, ez vár rájuk!

Olvass és gondolkozz!

Tisztelt Kollégák!

Az alábbi továbbított üzenet egy megyei kolleganőnktől érkezett,kérésére továbbítjuk.
Üdvözlettel/MGYK Pest Megyei Szervezete

Kedves Címzettek!

"Most jöttem a könyvvizsgálói továbbképzésről, ahol a társadalombiztosítás 2008-as változásáról tartottak előadást.
FELHÁBORÍTÓ VÁLTOZÁSOKAT HAJTOTT VÉGRE A KORMÁNY!

A nyugdíjjárulék és egészségügyi járulék az alábbiak szerint változik:
Munkaadók által befizetett járulék: nyugdíjkasszába a mostani 18 %-ot 24%-ra emelik,
egészségügyi kasszába 11 %-ot 5%-ra csökkentik.

Munkavállalók járulékai: nyugdíjjárulék 8,8 %-ról 9,5%-ra nő,
egészségügyi jár. 7 %-ról 6 %-ra csökken.

Mit jelent mindez???

Lerázza a kormány magáról az egészségügyet, az elvonást átterelik a szintén hiányos nyugdíjkasszába. Majd megemeli a járulékot a
privatizált EÜ kassza! Ezért már őt fogják szidni! Kérdés, hogy lesz-e egy 7%-kal
csökkentett bevétel mellett is jelentkező?
EZ UGYEBÁR, HA JÓL SZÁMOLOM, MINIMUM TOVÁBBI 120 MILLIÁRD Ft kivonást jelent az egészségügyből.
Kérdésem, hogy hol volt a parlamentből az ellenzék? Miért nem hangos a sajtó az övön aluli ütéstől?

MI LESZ VELÜNK, VÁLASZTÓPOLGÁROKBÓL, HA BETEGEK LESZÜNK? HÁNY ORVOST FOGNAK ELBOCSÁTANI ÉS HÁNY ÚJABB KÓRHÁZAT ZÁRNAK BE?
Kérem továbbadni, mert végső soron a mi bőrünkre megy a minden mértéket meghaladó aljasságuk!

A több-biztosítós törvénytervezet diszkrét bája

Azt eddig is gyaníthatta mindenki, hogy az idősebb, krónikus betegség(ek)ben szenvedő ügyfelekért nem fognak kapkodni a profitorientált magánbiztosítók (Hollandiában 'Arany Kézfogással' - egy nagyobb összeggel - veszik őket rá, hogy feladják a biztosításukat. Ezzel az erővel akár el is altathatnák őket...), de nehogy azt képzelje bárki is, hogy az aktív korosztály sorsa nem lesz ugyanígy megpecsételve.

A nyilvánosságra került törvénytervezet szerint a magánbiztosítók csak természetbeni betegellátást fognak finanszírozni, táppénzt nem fizetnek. Ezt lovagiasan áthárítják a munkáltatókra!
Vagyis a táppénzt, amit eddig a társadalombiztosítás fizetett a szép, új szadeszes világban a munkáltatónak kell fizetnie. (Csak halkan kérdezem: - akkor mi a fenének kellenek a magánbiztosítók?)
Gondoljátok meg, proletárok, mi következik ebből! Egy olyan országban, ahol a munkavállalók többségét a magánszektor
foglalkoztatja. Meddig is?
Amíg egészséges. A lehetséges következményeket mindenkinek a fantáziájára bízom.

A magánbiztosítók extraprofitját tehát a munkáltatók fogják megtermelni. Képzeljük csak el, mi történik egy kis vagy közepes
vállalkozásban egy kiadósabb influenzajárvány idején? Nem elég, hogy kiesik az a bevétel, amit a lebetegedett alkalmazottak nem tudnak megtermelni, ebből a negatív bevételből még táppénzt is kell
fizessen nekik. Munkahelyi balesetről,tartós betegségről már ne is beszéljünk. És vajon milyen létbizonytalanságba taszítja ez a
tervezet azt a rengeteg magánvállalkozót,aki önmagát foglalkoztatja?
Ez a réteg eddig kapott táppénzt, ha lebetegedett, ezentúl majdm magának fizet. Miből is? És egyáltalán akkor miért is fizetünk TB-t? Ez az egyik olyan Achilles-sarka a magánbiztosítós rendszernek, ahol a legsikeresebben lehetne megtámadni. Ez a megoldás ugyanis csak maguknak a biztosítóknak lenne bomba üzlet,magánemberként még a legdoktrinérebb liberálisoknak sem lehet érdeke, az MSZP sakkban tartott képviselőiről nem is beszélve. Őket leszámítva lényegében az egész társadalom véd-és dacszövetségbe állhatna, hiszen végre volna egy olyan kérdés, amiben a munkaadók és a munkavállalók is egy oldalra kerülnének.

A rendszer ajándéka - legtöbb, mi adható - a totális létbizonytalanság az egész társadalomnak. Ez bizony a szolidaritáson
alapuló társadalombiztosítás halálosítélete. Nem érdemli meg a homo sapiens nevet az, aki ezt az embertelen, ördögi tervet kieszelte: nem hiszem, hogy anya szülhet ilyen kreatúrát, csak a sátán klónozhatta azokat, akik az emberi kiszolgáltatottságból akarnak profitot termelni.

Csináljon a Szabad Demokrata Romboló Páholy saját tagjainak olyan Magánbiztosító rendszert, amilyet akar, de nekünk nem kellenek sem ők, sem embertelen rendszerük. Ideje lenne őket véglegesen leszázalékolni!
Terjesszétek, proletárok! Már nemcsak a láncaitokat veszíthetitek! Az Életetekről van szó!

Alkotmányellenes biztosítási reform

Az SZDSZ az általa a holland rendszer mintájára megvalósítani szándékozott egészségbiztosítási reformot már részben végrehajtatta az MSZP-t képviselő pártelnök-kormányfővel és egészségügyi tanácsadóival, akik szintén inkább liberális, semmint szociális beállítottságúak. A kormányfő és a kisebbik koalíciós párt által elképzelt társadalombiztosítási reform egyik részét, a kórházi kezeléshez kötött egészségügyi szolgáltatásokat érintő kórházreformot a kórháztörvény módosításával még a nyáron a
társadalom és az egészségügyi szakma, valamint érdekvédelmi szerveik megkérdezése nélkül oldották meg. Mára egyértelművé vált,
hogy rosszul.

Az egészségjog sérül.
Kórházakat zártak be, vagy a korábbi gyógyító jellegüket elvonva elfekvő intézményekké alakították át, ahelyett hogy a gyógyító intézmények változatlan fenntartása mellett csak a felesleges ágykapacitást vonták volna el, és így a kórházbezárásokkal kialakuló új körzetbeosztás miatt a betegek túlnyomó többségét messziről kell a körzetének megfelelő kórházba szállítani. Az ezzel járó hosszabb szállítási idő a beteg állapotának rosszabbra fordulását okozhatja, sőt életét is veszélyeztetheti.

Részben a kórházak és a kórházi ágyak számának csökkentése és az egészségügyi személyzet radikális leépítése miatt nemcsak a késedelmes kórházba kerülés veszélyeztetheti a beteg életét és egészségét, hanem a műtéti várólisták idejének jelentős meghosszabbodása is. Mindez egyértelműen sérti az alkotmány 70/D.
paragrafusában rögzített, az egészséghez való jogot.
Ugyanez a helyzet a szűkebb értelemben vett egészségbiztosítás terén is.
Azzal, hogy a társadalmi szolidaritás és kockázatközösség elvén nyugvó állami egészségbiztosítási rendszert - holland és szlovák mintára - profitorientált egészségbiztosítássá akarja átalakítani a
kormány az SZDSZ nyomására, ugyancsak durván sérül a szövegében már gyökeresen módosított, valamint az EU-konform magyar alkotmány előbb már hivatkozott szakasza.

Nézzük, mi történt Hollandiában!

Egy rókáról két bőrt!
Hollandiában azzal, hogy 2006-ban megszüntették a szolidaritás elvén alapuló kétpilléres - államilag szervezett, de az állam, a munkáltatói és a munkavállalói, valamint a biztosítotti oldal részvételével önkormányzati alapon működő - egészségbiztosítást, átadva azt a nyereségorientált magánbiztosítóknak, a korábbi harminc euró összegű havi biztosítási járulék száz euróra emelkedett.
Korábban a harminceurós járulék fizetése a munkáltató és a biztosított munkavállaló között feles arányban oszlott meg.

Most a munkáltató a járulékfizetésben nem vesz részt. Ezért a munkavállaló és a vállalkozó egyaránt száz euró hozzájárulást fizet. Az új rendszerben a biztosító ntársaságok betegségi és szülési segélyt, azaz táppénzt nem fizetnek.Ezt a munkáltatók kénytelenek fizetni maximum két éven át, az összeg az átlagkereset hetven
százaléka.
A táppénz kifizetése alól a munkáltató csak akkor mentesül, ha erre biztosítási szerződést köt. A magán biztosítótársaságok így egy rókáról két bőrt húznak le. A rendszer bevezetése után a biztosító társaságok közölték, hogy a felemelt járulékfizetés ellenére sem rentábilis nekik a betegbiztosítás. Ezért állami hozzájárulást is igényeltek.
Ugyanakkor a járulékösszegek több mint háromszoros emelése miatt mintegy háromszázezren maradtak ki a biztosításból. Ezért az állam rászorultság igazolása
ellenében átvállalja tőlük a járulékfizetés egy részét. Az állam tehát duplán terhelődik. Hollandiában sem az állam versenyez a biztosítottakért.

A magánbiztosító csak az egészségeseket fogadja szívesen, míg az instabil egészségi állapotúakat igyekszik távol tartani magától. Sőt az öregeket és a krónikus betegeket egy nagyobb összeg kifizetésével, úgynevezett 'arany kézfogással' veszik rá
biztosításuk megszüntetésére. Ugyanezt teszik a szlovák magánbiztosítók is. Nem véletlen, hogy az új szlovák kormány a régi,
szolidaritási alapú biztosítás visszaállítására törekszik.

Titkos tárgyalások

Az egészségbiztosítás tervezett magyar reformja csak annyiban különbözik ettől, hogy a felállítandó biztosítótársaságokban 51
százalék lesz az állami és 49 százalék a magántulajdon aránya. Ez azonban csak porhintés, mivel a tulajdonosi arány ellenére az irányítási jogosítványok a magántulajdonosi szférába csúsznak át. A
helyzet így ugyanaz, mint Hollandiában vagy Szlovákiában. Sőt a kormány titkos tárgyalásokat folytatott már a magánbiztosítókkal, amelyek a kiszivárgott hírek szerint 'megdöbbentően' magas
követelésekkel álltak elő - a kormányváltás esetére is - a működésbiztonsági igényen felül. Ezzel a reformmal nálunk is megszűnne a szolidaritási alapú egészségbiztosítás, és a hollandhoz és a szlovákiaihoz hasonló antiszociális vonások jelennének meg. Ez
szintén sérti az alkotmány 70/D.paragrafusát.

Mindezt alátámasztja a közzétett törvénytervezet,mely szerint az új pénztárak zrt.-ként működnének, és csak természetbeni
betegellátást finanszíroznának, 'táppénzt' viszont nem. Ennek fizetését a kormány nálunk is a munkáltatókra hárítaná. Ezért, ha a tervezetből netán ebben a formában törvény lenne, azt az egészségügy
átszervezésével kapcsolatos előírásokkal együtt az Alkotmánybíróság elé lell vinni.

Prugberger Tamás, egyetemi tanár"

Forrás:fusz.hu