Itt vagyBlogok / detto's blog / Hogyan készülünk karácsonyra?

Hogyan készülünk karácsonyra?


Beküldte detto - Ekkor: 2012 December 17

Egy régi legenda szerint Jeromos (Kr. u. 347? - 420), a Bibliát latinra fordító pap, - hogy minél jobb fordítást készíthessen, - munkája idején is járta a világot, és gyűjtötte a kéziratokat. Betlehemben is hosszabb időn át dolgozott. Épp e helyen, amikor elérkezett karácsony éjjele, letette a tollat és elment ahhoz a barlanghoz imádkozni, ahol Jézus született. Így imádkozott: "Jézus, hát itt születtél? Itt találtak rád angyalszóra a pásztorok. Talán éppen ez volt a jászolod. Bárcsak akkor éltem volna, amikor születtél; de szerettem volna akkor itt lenni közöttük!-

Addig-addig imádkozott, amíg egyszer csak megjelent neki a kis Jézus a jászolban. Meglepetésében Jeromos így szólt: "De boldog vagyok, hogy itt látlak! Uram, Jézus, mit adjak neked születésed napján? A pásztorok talán túrót, sajtot hoztak neked. A három király aranyat, tömjént és mirhát hozott. Nekem ilyesmim nincs, csak ez az egy csuhám van. Mondd, mit adjak neked karácsonyra ajándékul?- A kis Jézus csak mosolygott, majd megszólalt: "Jeromos, igazán akarsz nekem valamit adni, aminek örülnék?- "Igazán, őszinte szívvel mondom!- - szólt Jeromos. "Akkor add nekem a bepiszkolódott szívedet, hogy megtisztítsam azt!- - válaszolta Jézus. Jeromos szégyenkezve mondta: "Uram, én valami szebbet szeretnék neked adni. Mást nem tudnál kérni?-
De Jézus ezt mondta: "Miért visszakozol, Jeromos? A pásztorok és a három királyok nem tudták még, amit te már négyszáz év múlva tudsz, hogy én az Isten Báránya vagyok, aki elveszem a világ bűneit. És én nem veszem el tőletek erővel, csak szépen kérem. Kérlek, add nekem a szívedet. Hadd legyen egyszer nekem is karácsonyom.

Találóan fogalmazza meg az ünnep lényegét ez a kedves legenda. Megmutatja nekünk, hogyan kell(ene) készülnünk a Karácsonyra, Jézus születésének ünnepére. Imádsággal, amelyben gondolataink, kéréseink nem önmagunk vágyai felé, hanem Jézusra irányulnak, amikor az ő ajándékát (Rm 6,23.; 8,32.; Ef 2,8.), megérkezését kívánjuk és várjuk. Ha hisszük, hogy Isten Jézusban nekünk ajándékozta a kegyelmet és az új életet, akkor erre szebb feleletet (ajándékot) nem adhatunk mást, mint tékozló, összekuszálódott szívünket (Péld 23,26.; Mt 22,21.).

Bármennyire különösen hangzik, ezen a két egyszerű lépésen múlik, hogy milyen karácsonyunk lesz: csak formája, külsősége lesz, vagy tartalma, értelme is. Amilyen irányba változik a testté lett Igéhez való viszonyunk, kapcsolatunk, úgy változik az egymáshoz, szeretteinkhez való viszonyulásunk, hozzáállásunk is. Ha a Krisztus megszületik a mi szívünkben is, akkor bennünk a hangsúly a karácsony tartalmára helyeződik.

Mivel Isten az ő "tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta-, ezért nekünk sem szabad a karácsonyt vásárlási és ajándékozási versennyé lefokozni, hanem "magunkat nem kímélve- a legtöbbet, a legfontosabbat kell ajándékoznunk egymásnak, ami pénzen meg nem vehető: figyelmünket, mosolyunkat, ölelésünket.

Így lesz karácsonyunk az Isten-emberi szeretetnek, a Megváltó születésének ünnepévé.
Adjuk vissza együtt az ünnep méltóságát, életünkkel hirdessük karácsony igazi üzenetét!

Mondd el a fa alatt!
A Biblia gyönyörű idézetei nem csak a vallásos emberekhez szólnak. A Biblia tele van gyönyörű példázatokkal, lélekemelő bölcsességekkel, melyek nehéz pillanatokban évszázadok óta támaszul szolgálnak az arra rászorulóknak. Ha hívő vagy, ha nem, a szeretet ünnepén nyúlj a szent könyv felbecsülhetetlen értékű kincséhez, és oszd meg szeretteiddel a szép gondolatokat.

Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 4-8.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.

Máté evangéliuma 19, 19.

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 2.

S ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen énbennem: semmi vagyok.

Pál levele a galatákhoz 6, 9-10.

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

Pál levele a rómaiakhoz 2, 6-10.

Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd.

Máté evangéliuma 6, 19-21.

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.